Gewikt & Gewogen: Bart Vanden Driessche (BLAF architecten) over kalkhennepisolatie van EXIE

Voor BLAF architecten is droge kalkhennep op dit moment het beste product om mee te isoleren. Het bureau uit Lokeren maakte er in een van zijn projecten, een particuliere woning, gebruik van en is sindsdien helemaal verkocht. "Onze voortdurende zoektocht naar de optimale duurzame bouwmethodiek heeft ons geleid naar de kalkhennepisolatie van EXIE, die niet enkel op ecologisch, maar ook op economisch en energetisch vlak goed scoort", vertelt Bart Vanden Driessche, architect en partner bij BLAF architecten in een nieuwe Gewikt & Gewogen.

Wat gaf de doorslag om voor het product te kiezen?

"Onze voortdurende zoektocht naar de optimale duurzame bouwmethodiek heeft ons geleid tot de droge kalkhennep van EXIE. De isolatie sluit perfect aan bij onze hybride manier van bouwen, waarbij elk materiaal naar zijn intrinsieke waarde wordt geschat en toegepast. Droge kalkhennep is volgens ons op dit moment het ideale product om mee te isoleren, omdat het zowel op ecologisch als op economisch en energetisch vlak goed scoort. De kalkhennepisolatie van EXIE is circulair door het feit dat de productie weinig energie vergt, de hennep – vanuit ons standpunt – lokaal gezaaid, geoogst, verwerkt en toegepast wordt, ze weinig afval genereert, eenvoudig kan worden toegepast en hergebruikt kan worden of kan worden teruggegeven aan de natuur."


Hoe stonden de aannemers en bouwheer tegenover de keuze voor het product?

"Wij experimenteren regelmatig met producten en brengen dan steeds een aantal mensen uit de onderzoeks- en bedrijfswereld samen om over die innovatieve toepassingen kritisch mee na te denken. Als de toepassing kwaliteitsvol en eenvoudig toe te plassen blijkt, betrekken we ook de aannemers om hen dat te tonen. Op die manier werken we de bezorgdheden weg, bij elke partij. Die praktijkgerichte aanpak resulteert in vertrouwen. Om dus op de vraag te antwoorden: de aannemers zijn mee in het verhaal."  


Wat zijn achteraf gezien de sterke punten van de kalkhennepisolatie van EXIE?

"Naast het circulaire aspect dat ik al benoemde, scoort de kalkhennepisolatie zoals gezegd ook gewoon erg goed op energetisch vlak. Kalkhennep heeft van nature een thermische, maar ook een vochtregulerende en akoestische werking."


Zijn er bepaalde elementen of details die nog voor verbetering vatbaar zijn?

"In het bewuste project was reeds gestart met de uitvoering vooraleer het product EPB-gecertificeerd was – dat duurde door COVID veel te lang. Ik ben ervan overtuigd de EPB-score van kalkhennep in ons project zelfs nog hoger ligt door de specifieke manier van toepassen."

"De prijs kan wellicht ook nog beter als er een grotere afzetmarkt ontstaat. De betaalbaarheid van verantwoorde toepassingen is essentieel."


Zijn er bepaalde zaken waar een architect rekening mee moet houden als hij kiest voor dit product?

"Wellicht wel, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de mensen van EXIE de architecten perfect zullen begeleiden in al hun vragen."


Voor welk type projecten is dit product vooral interessant en voor welke type minder?

"Na ons eerste experiment in een woning op kleine schaal is het nu de bedoeling dat we dit toepassen op grotere schaal. Zo hebben we dit product en onze hybride manier van bouwen succesvol voorgesteld aan Revive voor de bouw van een 100-tal woonentiteiten in Sint-Jans-Molenbeek – het project Tannat. De hennep wordt bovendien geteeld op de bouwsite zelf."


Ligt de prijs van bouwen met dit product hoger dan die van bouwen met andere (niet-circulaire) soortgelijke oplossingen?

"Als je het op een juiste manier toepast en alle producteigenschappen meeneemt in de vergelijking niet."

Deel dit artikel:

Onze partners