Gewikt & Gewogen: Koen Feyaerts (VK architects+engineers) over groen beton in Komet-project in Mechelen

In deze Gewikt & Gewogen heeft Koen Feyaerts van VK architects+engineers het over het groene beton dat speciaal werd ontwikkeld voor het project Komet in Mechelen, maar dankzij het behalen van een BENOR-label nu breed toepasbaar is. Uitzonderlijk voor deze rubriek is de getuigenis niet helemaal onafhankelijk; VK architects+engineers werkte als betrokken studiebureau in het Komet-project, ontworpen door Binst Architects en Areal Architecten, zelf aan mee de ontwikkeling van het groene beton. Feyaerts wil er echter toch graag op een objectieve manier over getuigen. “Zo zijn we niet te beroerd om toe te geven dat er nog bijkomende zekerheid moet verkregen worden voor toepassing bij kritieke elementen en is het beton ook niet geschikt voor gepolierde toepassing”, klinkt het.

Het groene beton voor het Komet-project in Mechelen werd ontwikkeld door Jacobs Beton in samenwerking met Revive en Democo, respectievelijk ontwikkelaar van het project en hoofdaannemer, en dus ook VK architects+engineers en maakt zo’n derde van de 15.000 m³ beton in het woonproject uit.


Wat is er precies circulair aan het groene beton?

“In het groene beton is 30% van de natuurlijke granulaten vervangen door gerecycleerde granulaten – betonpuin dat tot de juiste korrelgrootte werd gebroken en vervolgens werd gewassen. Minder ontginging dus. En minder afval.”


Wat gaf de doorslag om voor groen beton te kiezen?

“De duurzame meerwaarde die kan bekomen worden zonder kwaliteitsverlies en die kostenneutraal bleek.”


Hoe stonden de aannemers en bouwheer tegenover de keuze voor het groene beton?

“Revive was positief, maar wilde het wel liefst allemaal kostenneutraal zien gebeuren. Aannemer Democo had ook geen problemen om het in toepassing te brengen. Ze werden dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling ervan. Iedereen zag de positieve meerwaarde, die op geen enkele wijze gepaard ging met negatieve randeffecten.”


Wat zijn achteraf gezien de sterke punten van het nieuwe product?

“Ik val in herhaling, maar: de duurzame meerwaarde zonder kwaliteitsverlies. Doordat inmiddels ook een BENOR-keurmerk werd bekomen, is het bovendien eenvoudig te bestellen en breed toepasbaar.”


Zijn er bepaalde elementen of details die nog voor verbetering vatbaar zijn?

“We moeten nog bijkomende zekerheid verkrijgen voor toepassing bij kritieke elementen, alhoewel daar a priori niet echt problemen worden verwacht.”


Zijn er bepaalde zaken waar een architect rekening mee moet houden als hij kiest voor dit product?

“De polierbaarheid is beperkt. Voor gepolierde toepassing is het groene beton dus eerder ongeschikt. Verder mag het beton ook niet voor alle milieuklasses aangewend worden. Voor toepassingen die dooizouten moeten aankunnen is het groene beton bijvoorbeeld minder geschikt.”


Voor welk type projecten is dit product vooral interessant en voor welk type minder?

“Het is voor alle gebouwen zeer geschikt. Voor toepassingen in infrastructuur – zie ook vorig antwoord – moet met meer randvoorwaarden rekening worden gehouden en is het dus minder geschikt.”


Ligt de prijs van bouwen met dit product hoger dan die van traditioneel bouwen?

“Hangt af van de centrale die het produceert. Jacobs biedt dit circulaire beton alleszins aan tegen dezelfde prijs als die van traditioneel beton, vanuit een duurzaam standpunt dat het wil innemen. In principe ligt productiekost momenteel immers nog iets hoger, maar het is dus de keuze van de centrale om die meerprijs al dan niet door te rekenen aan de aannemers.”

Deel dit artikel:

Onze partners