Gezocht: aannemers voor circulair project Cocon in Sint-Niklaas

De stad Sint-Niklaas heeft zopas een overheidsopdracht in de markt gezet voor het vinden van aannemers voor de realisatie van Cocon. Die hub voor initiatieven binnen de sociale en circulaire economie moet ontstaan uit reconversie van twee oude fabriekspanden. In hun ontwerp zetten MikeViktorViktor en Studio Tuin en Wereld doorgedreven in op circulariteit en het is de bedoeling dat de aannemers mee nadenken rond het maximaliseren van de toepassing van de principes van circulair bouwen bij de uitvoering van het project. De opdracht omvat de afbraak- en de ruwbouwwerken en bestaat uit een vast en enkele voorwaardelijke delen. Een aanvraag tot deelname indienen kan tot 10 januari 2023.

De twee oude fabrieksgebouwen waar het om gaat, zijn die van staalfabrikant Nobels-Peelman. De circulaire reconversie moet leiden tot een circulaire en sociale incubator met een kenniscentrum rond circulaire economie voor ondernemers uit het hele Waasland, maar het moet ook gewoon een leuke plek worden voor de buurt. 

Het ontwerp voor de herbestemming is van de hand van MikeViktorViktor en Studio Tuin en Wereld, die samenwerkten met de studiebureaus BECMouton en Astrenergie voor respectievelijk de studie technieken, de stabiliteitsstudie en de EPB-verslaggeving. De architecten trokken op vraag van de stad Sint-Niklaas maar ook vanuit eigen overtuiging volop de kaart van circulair bouwen, met de duurzaamheidsmeter GRO ter hand. In de eerste plaats door maximaal te behouden wat er al is, zoals de staalstructuur, de betonnen structuur en de vloeren, maar ook door in te zetten op hergebruik van materialen, afkomstig van de site zelf, zoals tegels, maar ook van andere bouwsites in Sint-Niklaas. Nieuwe materialen, zoals deuren en binnenmuren, zijn zo veel als mogelijk biogebaseerd en worden modulair en demonteerbaar toegepast. Totem hielp de architecten bij hun keuze van die nieuwe materialen. Het is ook de bedoeling dat het vernieuwde gebouw een materialenpaspoort krijgt. Meer over Cocon lees je in dit artikel.


Mededingingsprocedure met onderhandeling (MPMO)

Via de aanbesteding die de stad Sint-Niklaas nu in de markt zet, een mededingingsprocedure met onderhandeling (MPMO), gaan de projectpartners op zoek naar een aannemer voor de afbraak- en de ruwbouwwerken. Tot 10 januari 2023 kunnen geïnteresseerde bouwbedrijven een aanvraag tot deelname indienen via deze link.

Voor de percelen HVAC, sanitair, elektriciteit en liften wordt begin volgend jaar een aanbesteding uitgeschreven.

Het is de bedoeling dat de werken in april 2023 starten. Ten laatste begin 2024 zou Cocon klaar moeten zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners