Gezocht: waardevolle inzichten voor thesis rond rol architect bij circulair bouwen

Voor hun masterproef onder begeleiding van hun promotor professor Jan Moens zijn Silke Vergauwen en Len De Smijtere, tweedejaarsstudenten in de masteropleiding Burgerlijk Architect Ingenieur aan de Universiteit Gent, op zoek naar mensen, bedrijven en instanties die professioneel bezig zijn met circulair bouwen. In hun thesis willen ze immers de nieuwe rol van de architect in een circulaire bouwwereld definiëren en alle perspectieven van belanghebbenden in de circulaire bouwsector kunnen daarbij helpen. Geïnteresseerden moeten zich maximaal een halfuurtje kunnen vrijmaken voor een interview, dat bij voorkeur online doorgaat.

“In de hedendaagse bouwwereld kan iedereen zich een voorstelling maken van circulair ontwerp, maar welke cruciale rol vervult de architect in dat proces? Wij trachten in onze masterproef een antwoord te vinden op die essentiële vraag”, beginnen Silke Vergauwen en Len De Smijtere te vertellen. “Momenteel bevinden we ons in een maatschappij waarin de overgang van een lineaire naar een circulaire economie merkbaar is. Die verschuiving is ook duidelijk zichtbaar in de bouwsector. Er is een toenemende focus op circulair bouwen, met hergebruik van materialen, demonteerbaarheid, ontwerpen met het oog op verandering, modulariteit enzovoort. Circulair bouwen wordt echter nog niet voldoende toegepast.”

Dat vergt immers een andere rolverdeling tussen de actoren in de bouwsector, zo menen de studenten. “In een traditioneel ontwerp- en bouwproces is het vaak de architect die de leiding neemt. Bij het ontwerpen en bouwen van een circulair gebouwen zal de impact van verschillende belanghebbenden op elkaar aanzienlijk groter worden, waardoor betere communicatie moet ontstaan tussen al die actoren. Iedereen is bekend met de rol van de architect in het traditionele ontwerp- en bouwproces: hij tekent de plannen en volgt de uitvoering van de werken op. Maar welke rol zal de architect precies spelen bij circulair bouwen?”

“Wij beschouwen circulair ontwerp als een tweeledig concept dat zowel betrekking heeft op ontwerpen met het oog op verandering als op het gebruik van hergebruikte materialen. In onze masterproef richten we ons specifiek op het laatstgenoemde aspect”, gaan ze voort. “Het is momenteel onduidelijk hoe de verschillende functies van en de relaties tussen de bestaande bouwactoren daarbij vorm krijgen. Wie neemt welke taak op zich? Wie communiceert met wie en welke samenwerkingen moeten vernauwen? Die vragen trachten wij, ten einde de rol van de architect te kunnen definiëren in het circulaire bouwproces, te onderzoeken door in gesprek te gaan met zo veel mogelijk bouwactoren die bezig zijn met circulair bouwen en vervolgens hun diverse perspectieven te analyseren.”

Wie denkt de studenten te kunnen voorzien van waardevolle inzichten kan een mailtje sturen naar silke.vergauwen@ugent.be en/of len.desmijtere@ugent.be. Belangrijk is wel om daarbij duidelijk te omschrijven hoe je bijdraagt tot de circulaire bouwwereld en eventueel het bedrijf waarvoor je werkt te vermelden. De studenten zoeken dan samen met jou naar een datum voor een interview. Dat gaat bij voorkeur online door en duurt maximaal een halfuurtje. Ter info: ook Circubuild helpt de studenten graag verder; ondergetekende heeft binnenkort een gesprek met de twee studenten.

Deel dit artikel:

Onze partners