Gids met 15 circulaire oplossingen voor particuliere verbouwers

VIBE, Bond Beter Leefmilieu en VUB Architectural Engineering brachten samen de publicatie ‘Toekomstgericht (ver)bouwen’ uit, een handige gids uit met 15 circulaire oplossingen die particulieren zelf kunnen toepassen op hun bouw- of verbouwproject. Hoewel Circubuild zich niet meteen tot dat doelpubliek richt, brengen we de gids toch graag onder de aandacht, aangezien ook architecten, bouwheren of andere bouwprofessionals er volgens de projectpartners inspiratie uit kunnen putten.

De gids geldt als sluitstuk van het door Vlaanderen Circulair gesubsidieerde project Sensiparti, waarin VIBE, Bond Beter Leefmilieu en VUB Architectural Engineering de circulaire bouwmarkt wilde aanzwengelen bij particuliere (ver)bouwers. Het is een laagdrempelige publicatie met voorbeeldoplossingen en -projecten die volgens VIBE, Bond Beter Leefmilieu en VUB Architectural Engineering ook handig kan zijn voor architecten, bouwheren en andere bouwprofessionals.

‘Toekomstgericht (ver)bouwen' telt 52 pagina’s en bundelt 15 concrete circulaire bouwoplossingen en strategieën, geïllustreerd middels zes concrete voorbeeldprojecten.

Deel dit artikel:

Onze partners