Gipsrecyclagecentrum opent in Henegouwen

In Pecq in de provincie Henegouwen opende recent een nieuw recyclagecentrum voor gips, Replic genaamd. Gebruikte gipsproducten worden er gerecycleerd tot nieuwe grondstof voor de cement- en gipsindustrie. Het gaat om een pilootproject op getouw gezet door een publiek-privaat partnerschap dat Ipalle, SUEZ en Dufour/Cogetrina verenigt.

In België wordt jaarlijks 35.000 ton gipsafval geproduceerd. Het gips dat tot nu in traditionele recyclageparken werd verzameld, kon daar niet worden gerecycleerd of energetisch worden teruggewonnen door verbranding. Het werd op een technische stortplaats van klasse 2 geborgen. Zonde, want gips kan eindeloos worden gerecycleerd.

Het pilootproject van Ipalle, SUEZ en Dufour/Cogetrina, dat ontstond na een oproep tot projecten gelanceerd in 2015 door GreenWin, wil daar iets aan doen. De gipsproducten die in Replic worden gerecycleerd, worden ofwel rechtstreeks naar de site gebracht door aannemers, ofwel door Ipalle, SUEZ of Dufour/Cogetrina, die zelf ook oud gips zullen verzamelen. Het gips wordt er gescheiden van andere materialen – als dat nodig is – en vervolgens herwerkt tot nieuwe grondstof voor de gipsindustrie en cementvertrager voor de cementindustrie. Tests uitgevoerd door het Onderzoekscentrum der Cementnijverheid (OCCN) tonen aan dat het gerecycleerde gips prestaties biedt die vergelijkbaar zijn met de prestaties van kunstmatig of natuurlijk gips.

Het industriële proefproject voor de behandeling en recyclage van gips bevindt zich in enkele bestaande hallen van de autonome haven van Pecq (PACO). Om de kwaliteit van het gerecycleerde product te waarborgen, is de eerste hal specifiek gewijd aan de opslag, voorverbrijzeling en sortering van binnenkomend afval. Materialen zoals metaal of papier worden verwijderd voor afzonderlijke recyclage. De tweede hal dient als opslagruimte voor het afgewerkte product.


10.000 ton per jaar

De bouw van de recyclage-installatie werd gedeeltelijk gefinancierd door het Waals Gewest, maar de drie partnerbedrijven investeerden elk ook 2 miljoen euro. Ook andere organisaties namen deel aan het avontuur: het Centre Terre et Pierre en het OCCN voor de onderzoekscomponent en Euremi voor de industriële uitrusting. De installatie moet op termijn tot 10.000 ton gips per jaar behandelen.

De installatie is geen Belgische primeur. Zo recycleert Gyproc® al jaren gips bij New West Gypsum Recyling in Kallo. Het heeft daarvoor een eigen recyclagedienst opgezet waarmee het via containers gebruikte gipsproducten terughaalt. Momenteel is het gemiddelde percentage recyclaat in de gipskartonplaten van Gyproc® zo’n 14%, maar het bedrijf is vastberaden dat in de toekomst op te drijven naar maar dan 20%. Omdat het vindt dat hergebruik nog altijd beter is dan recycleren, zet Gyproc® daarnaast ook on op demontabele wandsystemen.

Deel dit artikel:

Onze partners