Green Deal Circulair bouwen zit erop: lees de resultaten in het eindrapport

In congrescentrum Lamot in Mechelen vond afgelopen donderdag het slotevenement plaats van de Green Deal Circulair Bouwen. Vier jaar lang timmerde dat lerend netwerk van meer dan 360 organisaties aan de transitie naar circulair bouwen in Vlaanderen, onder meer via uitwisseling van kennis en ervaringen op driemaandelijkse actiedagen, praktijkexperimenteren in 160 pilootprojecten en diepgaand onderzoek in een proeftuin. Initiatiefnemers Vlaanderen Circulair, OVAM en Embuild Vlaanderen hebben de leerlessen en resultaten nu gebundeld in een eindrapport.

Hoewel aan de driemaandelijkse actiedagen van de Green Deal Circulair Bouwen (meestal) enkel organisaties konden meedoen die de Green Deal ondertekend hadden – waaronder ook Palindroom, het contentbureau achter Circubuild –, is het eindrapport wel voor iedereen raadpleegbaar, via deze link.

Het eindrapport geeft de leerlessen en resultaten eerder beknopt weer. Voor wie daar niet genoeg aan heeft: op bouwen.vlaanderen-circulair.be vind je alle 160 pilootprojecten terug die via de Green Deal Circulair Bouwen tot stand kwamen en een leerhub met publicaties, handleidingen en opleidingen (in de vorm van filmpjes).

De Green Deal Circulair Bouwen was volgens de initiatiefnemers, gemeten aan het aantal deelnemers en pilootprojecten, de meest succesvolle Green Deal van de meer dan tien Green Deals die Vlaanderen Circulair opzette.


En nu? Werkagenda Circulair Bouwen

Het einde van de Green Deal Circulair Bouwen betekent niet het einde van alle inspanningen naar meer circulariteit in de Vlaamse bouwsector. Integendeel: de Werkagenda Circulair Bouwen volgt de Green Deal Circulair Bouwen op. Met die nieuwe engagementsverklaring willen dezelfde initiatiefnemers nu nog concretere stappen gaan zetten en van de opgedane kennis en praktijken dagdagelijkse realiteit maken.

In de Werkagenda Circulair Bouwen werden tien werkpaden gedefinieerd:

  • doorgronden van materiaalsamenstelling patrimonium;
  • verankeren van circulaire economie in (klimaat)beleid en de markt;
  • internaliseren van sociale en milieukosten in de totaalkost van een project;
  • ruimte als grondstof behandelen;
  • hergebruik en recyclage maximaliseren;
  • zorg dragen voor schaarse materialen, water en energie en ze toegankelijk maken voor iedereen;
  • een waardenetwerk realiseren;
  • meerwaarde realiseren door in te zetten op betaalbaar wonen;
  • informeren en sensibiliseren;
  • ontwerpen vanuit duurzame en circulaire principes.

Voor het waarmaken van die werkpaden werden dan weer concrete acties gedefinieerd. Voor het eerste werkpad gaat het bijvoorbeeld om het invoeren van materiaalpaspoorten als verplichting of het vlot beschikbaar maken van digital twins van een project voor alle bouwpartners. Hergebruik en recyclage maximaliseren, werkpad 5, moet dan weer gerealiseerd worden door onder meer het laten inburgeren van een hergebruikinventaris en het stimuleren van hergebruik van bouwmaterialen via marktplaatsen en het uitwerken van een kader daarrond op het vlak van gewenste kwaliteit en juridische aspecten.

Alle acties hebben verschillende trekkers uit het veld. Binnen de Werkagenda Circulair Bouwen zullen ook zogenaamde Living Lab Projecten Circulair Bouwen worden opgezet rond bepaalde thema’s. Uiteindelijk moet een allesomvattend beleidsprogramma rond circulair bouwen het resultaat worden, in 2031.

Dat betekent niet dat de Vlaamse Regering tot dan niets doet. Zo keurde ze vorig jaar, onder meer gebaseerd op de inzichten opgedaan in de Green Deal Circulair Bouwen, al het beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen 2022-2030’ goed. Dat programma stelt op korte termijn onder meer tot doel om meer dan 90% van de steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval te recycleren waarvan 50% hoogwaardig, in betongranulaten of nieuwe bouwstenen, en 70% van de niet-steenachtige fractie, zoals kunststoffen, glas en elektronica.

Deel dit artikel:

Onze partners