Help KPMG Advisory en Vlaanderen Circulair bij studie rond financiering circulaire economie

KPMG Advisory België en Vlaanderen Circulair stelden een enquête op waarmee ze inzichten willen krijgen in enerzijds de financiële noden en het financieringstraject van circulaire projecten op weg naar consolidatie en opschaling en anderzijds in de beschikbare middelen en eraan gekoppelde voorwaarden vanuit de financiële sector voor circulaire businessmodellen. De vragenlijst richt zich op private en overheidsinstellingen die financiële middelen vrijmaken voor innovatieve businessmodellen en op actoren of bedrijven die bijdragen tot de circulaire economie in Vlaanderen. Ook wie op de een of andere manier bezig is met circulair bouwen, mag de enquête dus invullen. Wie dat doet, krijgt zo automatisch exclusieve toegang tot de resultaten van het onderzoek.

De drempels rond de financiering en financierbaarheid van de Vlaamse circulaire economie zijn in hoofdlijnen wel gekend, maar het onderzoek van KMPG Advisory België en Vlaanderen Circulair wil meer detailinzicht bieden en concrete oplossingen voorstellen. Het onderzoek, dat kadert binnen de Vlaamse ambitie om tegen 2030 de materialenvoetafdruk met 30% te verlagen en de transitie naar een Vlaamse circulaire economie helemaal te verwezenlijken, wil meer bepaald een duidelijk overzicht geven van de knelpunten, tegenslagen en succesfactoren die de financiering en financierbaarheid van bestaande Vlaamse projecten in de circulaire economie hebben bepaald.

De enquête invullen kan tot en met 21 maart 12 uur via deze link en neemt ongeveer 25 minuten in beslag. Wie vragen heeft over de enquête of het onderzoek, kan per mail contact opnemen met Jorn Verbeeck of Sara Cherifi via respectievelijk jverbeeck@kpmg.com, of Sara Cherifi, scherifi@kpmg.com.

Deel dit artikel:

Onze partners