Herbekijk event van De Bouwschil over toepassing circulair bouwen op de gevel

De Bouwschil, een kennisplatform gevormd door een academisch team en een selecte groep experten uit de industrie dat inspireert en oplossingen aanreikt rond het esthetisch en technisch performanter maken van gebouwgevels, organiseerde onlangs een online te volgen inspiratiesessie over het toepassen van circulair bouwen op de bouwschil. Het event, een B2Build-productie, was een vervolg op een inspiratiesessie met hetzelfde onderwerp van een jaar geleden en is te herbekijken via de link onderaan dit artikel.

De bouwsector moet meer circulair worden en daarom test De Bouwschil een aantal circulaire ideeën op hun haalbaarheid. In samenwerking met negen structurele partners; Knauf, Saint-Gobain, Reynaers Aluminium, VMZinc, Vande Moortel, ACO, SOPREMA, Renson en Soudal; test De Bouwschil die ideeën meer bepaald via het realiseren van enkele mock-ups.

De opgedane kennis moet echter ook gedeeld worden. En daarom organiseert De Bouwschil nu en dan inspiratiesessies. Midden juni was het weer zo ver, met de inspiratiesessie ‘Circulariteit toegepast op een gevel als trigger voor innovatieve samenwerking’, een B2Build-productie en een vervolg op de inspiratiesessie ‘Bouwen om af te breken. Een nieuwe circulaire bouwcultuur wordt ingezet’ van een jaar geleden.

Onder meer Raf De Preter van Bureau Bouwtechniek nam daarin het woord. Hij ondersteunde als kennispartner het idee van De Bouwschil om een circulaire gevel te ontwikkelen en toonde in de inspiratiesessie aan de hand van twee mock-ups hoe je die in de praktijk kan bouwen. “We hadden het idee om twee mock-ups te bouwen, met een diversiteit aan producten, met als doel om een zo circulair mogelijke gevel na te streven", vertelde hij. "Met de verschillende bouwmaterialen van de partners zijn er twee verschillende twee mock-ups gemaakt. De eerste gevelsamenstelling kreeg een ETICS-gevelbekleding en een raampartij in een prekader. De andere mock-up is een gemetste gevel met een zinken bekleding en een deur met zonnewering in een prekader. Behalve het samenbrengen van die gevelelementen is ook de detaillering belangrijk. In samenspraak met de verschillende partners werd gekeken hoe we het geheel van de verschillende gevelelementen konden optimaliseren met als doel om ze probleemloos te kunnen demonteren op het einde van de rit. In een volgende fase zullen we de mock-ups ook effectief demonteren om ze erna te herbestemmen. Daarbij zullen ongetwijfeld weer andere uitdagingen de kop op steken, maar we hopen een zo circulair mogelijk resultaat te bekomen."


BIM en circulaire gevels

Jos Vandamme van C3A, dat IT-software en -hardware voor de bouwsector levert, net als advies, opleidingen en blijvende ondersteuning daarrond, toonde vervolgens hoe de BIM-software Revit daarbij kan helpen. “Onze taak bestaat erin de ideeën van architecten om te zetten in concrete data zodat we BIM-modellen met allerlei afgeleide technische tekeningen, plannen, doorsnedes, aanzichten, meetstaattabellen, 3D-zichten en zelfs VR- of AR-zichten kunnen presenteren", zei hij. "Het belang van BIM is bij dit experiment niet te onderschatten. BIM is niet alleen noodzakelijk voor een vlotte voorbereiding en verloop van het bouwproject, maar verschaft ook een databank van alle gebruikte materialen, waaruit je met enkele muisklikken ook de meetstaat van die materialen filtert. Die overzichtelijkheid is geen overbodige luxe, want circulariteit is nog altijd een vrij nieuwe en complexe parameter in het bouwproces. BIM is bij dit experiment de sleutel om de stap te zetten van circulaire toekomstverkenning naar circulaire toekomstvolbrenging.”

Naast De Preter en Vandamme namen ook nog enkele andere sprekers het woord, waaronder keynotespreker Stefaan Vandist, en werden ook enkele relevante casestudies belicht.

De inspiratiesessie ‘Circulariteit toegepast op een gevel als trigger voor innovatieve samenwerking’ is te herbekijken via deze link. De inspiratiesessie ‘Bouwen om af te breken. Een nieuwe circulaire bouwcultuur wordt ingezet’ die een jaar geleden als introductie gold op de inspiratiesessie van juni van dit jaar, kan je herbekijken via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners