HERBRONNEN-project wil circulaire bronbemaling boosten

Vandaag wordt naar schatting bij minder dan 10% van alle bemalingen in Vlaanderen gebruikgemaakt van circulaire principes zoals retourbemaling en/of hergebruik van het opgepompte grondwater. WerfWater wil daar iets aan doen en startte daarom samen met partners Aquafin en de VUB het circulaire project HERBRONNEN. Het project kan op een subsidie rekenen van Vlaanderen Circulair.

Bij meer dan 90% van de bemalingen, goed voor miljoenen liters per jaar, wordt met het opgepompte grondwater dus eigenlijk niets gedaan. Het wordt geloosd, wat een negatieve invloed heeft op de plaatselijke waterhuishouding. Als het grondwater geloosd wordt in de riolering, kan het bovendien in sommige gevallen voor problemen zorgen in de waterzuiveringsketen.

HERBRONNEN gaat dat probleem aanpakken. Het project wil de technische, financiële en beleidsmatige problemen die circulaire bronbemaling vandaag in de weg staan, in kaart brengen en er duidelijke oplossingen voor aanreiken. De focus ligt op het stimuleren van retourbemaling. Dat proces brengt het opgepompte grondwater opnieuw in de bodem in de buurt van de werf, zodat de bemaling minder impact heeft op de grondwaterstand in de omgeving.

Daarnaast focust HERBRONNEN zich ook op het verbeteren van de waterkwaliteit zodat het toepassingsgebied voor hergebruik vergroot kan worden. Op basis van de beschikbare laboresultaten wordt aan de hand van verschillende paramaters bekeken wat de meest voorkomende vervuilingen zijn in het bemalingswater en hoe het water gezuiverd en hergebruikt kan worden.

Het project moet alle stakeholders duidelijk maken dat bronbemaling circulair kan gebeuren en dat dat niet ingewikkeld hoeft te zijn. Via het project willen Aquafin, WerfWater en de VUB enerzijds een platform aanbieden waar aanbieders en gebruikers van bemalingswater elkaar kunnen vinden anderzijds instrumenten aanreiken om een adequaat beleidskader rond hergebruik van werfwater voor verschillende toepassingen mee vormen geven.

Deel dit artikel:

Onze partners