Hergebruik en recyclage van keramische bouwmaterialen: hoe ver staan we in België?

Het bakken, inherent aan hun productie, mag dan wel een zekere impact hebben op de CO2-uitstoot – tenminste, zolang daar fossiele brandstoffen voor worden gebruikt, toch hebben keramische bouwmaterialen ook veel circulaire eigenschappen. Zo worden ze gemaakt van klei en zijn ook de gebruikte additieven vaak van natuurlijke oorsprong. Daarnaast is er de lange levensduur en het potentieel tot hergebruik en recyclage. Dat laatste is in ons land tegenwoordig aan de orde van de dag, zo schrijft de Belgische Baksteenfederatie op haar website. Het eerste, hergebruik, gebeurt volgens de federatie echter nog veel minder frequent, al is de verwachting wel dat daar de komende jaren verandering in komt.   

In ons land worden bakstenen en dakpannen, veruit de meest gebruikte keramische bouwmaterialen, die afkomstig zijn van afbraakwerken sinds een aantal jaren gerecycleerd. Vandaag is dat al het geval voor 95% van de gebruikte bakstenen en dakpannen. Ze worden vermalen tot granulaten in breekinstallaties, die vervolgens hun toepassing vinden in funderingswerkzaamheden, maar soms ook als gravel worden gebruikt voor tennisvelden of als grondstof in de productie van binnenmuurstenen.


Van downcycling naar upcycling

Die duurzame evolutie is zeker aan te moedigen, maar het is en blijft natuurlijk wel downcycling. Hergebruik van de bakstenen en dakpannen in hun huidige vorm – upcycling – zou voorop moeten staan, maar op dat vlak zijn in ons land nog grote stappen te zetten. Het gebeurt vooralsnog enkel op kleine schaal: bepaalde afbraakbedrijven verwijderen de bakstenen en dakpannen voorzichtig om ze vervolgens te ontdoen van mortelresten en ze daarna in hun bestaande vorm te gebruiken in restauratie- en soms zelfs in nieuwbouwprojecten.

De Belgische Baksteenfederatie is echter hoopvol dat hergebruik van keramische bouwmaterialen de komende jaren meer en meer ingang zal vinden in de Belgische bouwsector. Ze verwacht immers dat sloop van gebouwen alsmaar meer vervangen zal worden door ontmanteling van gebouwen, wat het hergebruik van keramische bouwmaterialen, naast dat van tal van andere materialen, uiteraard ten goede zal komen.

Bron: Belgische Baksteenfederatie

Deel dit artikel:

Onze partners