Het Belgisch paviljoen van de Expo in Milaan wordt heropgebouwd in Namen

Samen met Besix-Vanhout THV en het Belgisch/Spaans architectenkantoor van Patrick Genard ontwierp Cenergie in 2014 het Belgisch paviljoen voor de wereldtentoonstelling 2015 in Milaan. Cenergie was verantwoordelijk voor de energiezuinigheid, het ontwerp van de technieken en de brede duurzaamheid. Het gewezen tentoonstellingspaviljoen krijgt nu een nieuwe bestemming nabij de Citadel van Namen en moet het uitstalraam worden voor Waalse technologische en digitale innovatie.

Het thema van de Expo was Feeding the planet / Energy for life. Dit was dan ook de basis voor de invulling van het Belgisch Paviljoen. Op het gebied van voedsel werd getoond waar Belgisch onderzoek zich momenteel op toespits. Er was onder andere een opstelling van aquaponics (de combinatie van het kweken van vissen en telen van voedselgewassen) om de mogelijkheid van gesloten kringlopen aan te tonen.

 

Eervolle vermelding

Het Belgisch paviljoen kreeg tijdens de Expo een bijzondere vermelding in de categorie ‘ontwerp en materialen’ vanwege het gebruik van duurzame materialen en zijn demonteerbaar ontwerp.

Op het gebied van energie was een goede isolatie, een controle van natuurlijk zonlicht en een strategisch gebruik van ventilatie de basis voor een sterk beperkt energieverbruik. Het paviljoen werd gekoeld en verwarmd met een warmtepomp, gevoed door kanaalwater. De ventilatie gebeurde deels natuurlijk en deels via een luchtgroep met warmterecuperatie.

Om het koel- en verwarmingsvermogen zoveel mogelijk te beperken, werd de verse lucht aangezogen door een grondbuis. De energie, nodig voor de klimatisatie, werd opgewekt met in glas geïntegreerde PV-panelen, een zonneboom en een windturbine. 

 

Demonteerbaarheid

Gezien het tijdelijke karakter ging er veel aandacht naar de keuze van materialen en de demonteerbaarheid. Het maximaliseren van recyclage was voor de ontwerppartners geen optie. Iedereen was het er over eens dat dit gebouw na de Expo een tweede leven moest kunnen krijgen. Dat tweede leven komt er nu binnenkort aan.

Het paviljoen zal nabij de Citadel van Namen heropgebouwd worden en moet naast hét voorbeeld van een circulair gebouw, het uitstalraam worden van de Waalse technologische en digitale innovatie.

De heropbouw, die binnen 14 maanden voltooid zou moeten zijn, wordt een mooi voorbeeld van circulaire expogebouwen.

Deel dit artikel:

Onze partners