“Het is zaak zélf de markt voor circulariteit te creëren”

In het panelgesprek rond circulair bouwen bij architectura.be kwamen heel wat interessante bevindingen naar boven. Zo is er volgens Ruben Van Daele, innovatiemanager bij Bopro, vandaag in de bouwsector nog te weinig afstemming tussen vraag naar en aanbod van circulariteit.

“Circulariteit draait rond het op zo’n hoog mogelijk waardenniveau opnieuw in de keten brengen van elementen, componenten en materialen wanneer ze het einde van hun functionele of technische levensduur bereikt hebben”, aldus Ruben Van Daele. “Daarvoor heb je aanlevering, maar ook een afzetmarkt nodig, het vraag-en-aanbodprincipe dus. Echter, als je geen gestandaardiseerde producteigenschappen hebt, zijn deze producten niet uitwisselbaar en is er dus geen afzetmarkt. En dus geen vraag. En dus geen waarde. En dan gebeurt het niet. Bouwheren wensen immers niet te investeren in iets wat mogelijks niets gaat opbrengen. Maar, als je er echt in gelooft, zijn er uitwegen. Zo kan dit opgelost worden door zélf de vraag en het aanbod te creëren. Als producent, door het terugnemen van producten, maar ook als ontwerper, aannemer of ontwikkelaar door te standaardiseren en de schaal van je projecten te vergroten. Wanneer er ooit een gestandaardiseerde markt ontstaat, zoals die van de zeecontainers of europaletten bijvoorbeeld, dan hoef je dat niet meer actief te doen. Maar zoiets gebeurt natuurlijk niet van de ene dag op de andere. Het is ofwel allemaal kijken naar elkaar en niets doen, ofwel het heft in eigen handen nemen en een leidende rol opnemen in de markt. Bij Bopro opteren we resoluut voor dat laatste.”


Hogere kosten

“Op gebouwniveau is circulair bouwen duurder. De mogelijke herbestemming van het gebouw of het hergebruik van de gebruikte producten en materialen in de toekomst zijn vandaag immers moeilijk uit te drukken in financiële termen waardoor die terugverdieneffecten vaak niet meegeteld kunnen worden”, vulde Eric Van De Heyning van WoodInc, gespecialiseerd in houtskeletbouw aan. “Maar we moeten ons er als producent ook van bewust zijn dat standaardiseren en daarnaast de wens koesteren nog elk marksegment te willen beleveren niet hand in hand gaan.”


Circulair produceren

“Prefabricage brengt hogere vaste kosten mee. Voor demontabel bouwen is dit net zo, omwille van het hoger aantal werkuren door de complexere detaillering. Als je die kosten wil beperken, moet je ter compensatie afvalstromen beperken en ervoor zorgen dat er schaalwinsten ontstaan door te vereenvoudigen en standaardiseren. Zo kan je enerzijds mallen voor prefabricage zo veel als mogelijk hergebruiken en anderzijds het aantal verschillende handelingen die uitgevoerd moeten worden zo veel als mogelijk beperken”, besluit Van Daele.

Deel dit artikel:

Onze partners