Hoe digital twin voor meer circulariteit kan zorgen in Oostende

Olivier De Buck van Stad Oostende is een van de sprekers op de studiedag ‘Bouwen in de toekomst: de rol van digitalisering en circulariteit’ op 14 maart in De Grote Post in Oostende. Hij komt er uitleggen op welke manier een digital twin de circulariteit in de badstad naar een hoger niveau kan tillen. In dit artikel blikken we al kort even vooruit op de lezing.

In het kader van de circulaire transitie ondergaat de bouwsector een snelle digitalisering, waarbij termen als Internet of Things, digital twins en urban mining steeds relevanter worden. Een opmerkelijk project dat die ontwikkeling omarmt, is Mijn Oostende. Dat ambitieuze initiatief streeft ernaar het sloopafval in Oostende te minimaliseren door middel van een intelligent 3D-datamodel van de stad, oftewel een digital twin.

Het project Mijn Oostende, voorheen bekend als 'Het potentieel van urban mining voor de bouwsector', wil alle herbruikbare bouwmaterialen in de stad, zoals hout en beton maar ook sanitaire toestellen en verlichtingsarmaturen, inventariseren en koppelen aan een materialenpaspoort. Door de materialen digitaal in kaart te brengen, zouden problemen rond logistiek en beschikbaarheid worden geminimaliseerd.

Het project is een samenwerking tussen verschillende stakeholders, waaronder OSLO, VLOCA, en Hogeschool VIVES. De samenwerking omvat het ontwikkelen van standaarden en het uitvoeren van praktische aspecten zoals het maken van 3D-scans van gebouwen.

Een van de uitdagingen van het project is het gebrek aan uniformiteit in BIM-standaarden in België, wat het verzamelen van data uit BIM-modellen bemoeilijkt. Desondanks worden alternatieve methoden, zoals 3D-scanning, ingezet om de gewenste gegevens te verkrijgen.

Door een digitale materialendatabank op te zetten, hoopt het project een verschuiving te bewerkstelligen naar een meer duurzaam gebruik van bouwmaterialen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar hoogwaardige recycling, maar ook naar laagwaardig hergebruik, zoals het gebruik van materialen voor afwerkingsdoeleinden.

Op lange termijn zal het project Mijn Oostende een belangrijke rol spelen in het vereenvoudigen van het voorschrijven van herbruikbare bouwmaterialen voor architecten. Het introduceren van een digitale tweeling van de stad en het openstellen van de data draagt bij aan een meer democratische benadering van het hergebruik van materialen en een afvalvrije bouwpraktijk.

Het project wordt naar verwachting eind 2024 afgerond. Gehoopt wordt dat het model dat wordt ontwikkeld als inspiratie kan dienen voor andere steden en gemeenten in België en daarbuiten. Met de voortdurende digitalisering van de bouwsector zal het gebruik van digital twins en materialendatabanken een steeds prominentere rol gaan spelen in het streven naar een duurzamere bouwpraktijk.

Geprikkeld om mee te weten? Via deze link kan je je gratis inschrijven voor de studiedag in Oostende, die doorgaat van 10 tot 17 uur. Via dezelfde link kan je ook meer info raadplegen over het event.

Bron: NAV

Deel dit artikel:

Onze partners