Hoe kan Madaster helpen bij rapporteren met EU-Taxonomie?

Madaster kan een belangrijke rol spelen voor bedrijven in het rapporteren met de EU-Taxonomie. Dat blijkt uit een de antwoorden van Product Manager bij Madaster David Parker op een aantal veelgestelde vragen, die Madaster onlangs zelf publiceerde. We nemen ze graag over op Circubuild.

De EU-Taxonomie is een classificatiesysteem dat de duurzaamheid beoordeelt van economische activiteiten van bedrijven, zoals kopen, verhuren en produceren. Grotere bedrijven en financiële instellingen kunnen het systeem gebruiken om te rapporteren over de duurzaamheid van hun activiteiten zodat investeerders objectiever kunnen kiezen voor werkelijk duurzame fondsen.


Staat de EU-Taxonomie vandaag al op punt?

David Parker: “Het voorbije jaar is er al veel gebeurd maar de eerste versie van de EU-Taxonomie moet nog worden afgerond. Voor nieuwbouw- en renovatieprojecten zijn er voor de milieudoelstellingen ‘klimaatmitigatie’ en ‘klimaatadaptatie’ definitieve eisen opgesteld en zijn er concepten geformuleerd voor de doelstelling ‘circulaire economie’. Voor die drie – van de zes – milieudoelstellingen zijn ook zogenaamde DNSH-criteria (DNSH staat voor ‘do not significant harm’, red.) vastgesteld, die de mogelijke richting aangeven van de overige drie milieudoelstellingen. Met andere woorden: de helft van de eisen van de EU-Taxonomie is helder gedocumenteerd en voor de andere helft is een duidelijke focus in kaart gebracht.”


Wanneer zal de EU-Taxonomie in de hele EU van toepassing zijn?

“De EU-verordening over informatieverschaffing rond duurzaamheid in de financiële dienstensector, kortweg de SFDR, werd in maart van 2021 wettelijk vastgelegd. Het verplicht bepaalde EU-bedrijven tot het openbaar maken van de economische activiteiten die substantieel bijdragen aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen. Op dit moment zijn slechts twee van de zes milieudoelstellingen, namelijk die voor klimaatmitigatie en -adaptatie, aangenomen door de Europese Commissie. Die zijn op 1 januari 2022 verplicht gemaakt. De overige vier milieudoelstellingen zullen waarschijnlijk in 2023 wet worden. De Taxonomie is dus al actief en nu is het tijd voor de markt om te reageren.”


Welke gevolgen zal de EU-Taxonomie hebben voor bedrijven?

“De SFDR verplicht alle ondernemingen met meer dan 500 werknemers om over te gaan tot bekendmaking van hun percentage aan omzet, kapitaaluitgaven en operationele kosten, dat substantieel bijdraagt aan ten minste één van de zes milieudoelstellingen. Hetzelfde geldt voor financiële marktpartijen, waaronder banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsfondsen. Bovendien is het waarschijnlijk dat overheidsinstanties de eisen van de EU-Taxonomie zullen opnemen in de aanbestedingsdocumenten van door de overheid gefinancierde projecten. Het belangrijkste om te onthouden is dat de EU-Taxonomie alleen vereist dat bedrijven hun activiteiten transparant inzichtelijk maken, maar niet dat zij aan een bepaald niveau van duurzaamheid dienen te voldoen. Met openbare bekendmakingen waarin het percentage taxonomisch afgestemde activiteiten wordt vermeld, kan de markt de werkelijke mate van duurzaamheid van bedrijven en fondsen beoordelen en vergelijken.”


Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op de naleving van de EU-Taxonomie?

“Een bedrijf dat aan de EU-Taxonomie moet voldoen, moet eerst bekijken welke economische activiteiten onder de EU-Taxonomie vallen. Vervolgens moet het de technische screeningcriteria bekijken voor elke van die activiteiten en de processen aanpassen daar waar nodig. Tenslotte zal het bedrijf waarschijnlijk nieuwe documentatie- en rapportagetools moeten gebruiken die voldoen aan de eisen van de EU-Taxonomie.”


Hoe bereidt Madaster zich daarop voor?

“Madaster houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de ontwikkeling van de technische screeningscriteria van de EU-Taxonomie, waarin duidelijke en meetbare eisen worden gesteld aan nieuwbouw-, renovatie- en sloopprojecten. Op basis van de gepubliceerde vereisten zijn er al nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan het Madaster-platform. Zo biedt Madaster vandaag een LCA-analyse van je gebouw en kan het worden gebruikt om verontreiniging te voorkomen en om het beschermen van ecosystemen te documenteren, door de toepassing van toxische stoffen en de zogenaamde embodied carbon van hout te registreren. In 2023 zal het platform de resterende benodigde functionaliteiten ontwikkelen om een gestroomlijnde Taxonomierapportage en -naleving mogelijk te maken voor vastgoedeigenaren en -beheerders. Zoals bij alle nieuwe platformontwikkelingen is ook de voortdurende betrokkenheid van de gebruikers van vitaal belang om zo een uitzonderlijk product te kunnen leveren.”

Deel dit artikel:

Onze partners