Hoe onderwijs veranderen voor een duurzame economie? UHasselt en COPERNICUS Alliance organiseren er conferentie rond

De UHassselt en COPERNICUS Alliance organiseren van 6 tot en met 8 september 2022 de 'Higher Education Summit - Daring to transform learning for a future-proof economy'. In die fysieke conferentie willen ze academici, onderzoekers, beleidsmedewerkers en ondernemers samenbrengen om tot een antwoord te komen op drie vragen: hoe duurzaamheid en economie hand in hand kunnen gaan, wat noodzakelijk is voor de transitie naar zo'n 'future-proof economy' en hoe het onderwijs moet veranderen om daartoe te kunnen bijdragen. Met een online teaser op 9 december van dit jaar willen de organisatoren geïnteresseerden alvast warm maken voor het event, met onder meer keynotes van experten ter zake Kate Raworth, Mamphele Ramphele en Garry Jacobs. Het lijdt geen twijfel dat circulair bouwen in beide events een van de thema's zal zijn.

Economie en duurzaamheid werden lange tijd als vijanden beschouwd. De wereldwijde klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 hebben daar echter verandering in gebracht; het besef dringt langzaam maar zeker door dat we een globale economie zullen moeten realiseren die onze planetaire grenzen respecteert en bovendien zo inclusief mogelijk is.

In functie daarvan zal ook het onderwijs moeten veranderen. Dat beseffen ze bij de UHasselt maar al te goed, en daarom organiseert de Limburgse universiteit in samenwerking met COPERNICUS Alliance volgend jaar van 6 tot en met 8 september de 'Higher Education Summit: Daring to transform learning for a future-proof economy'. In die driedaagse fysieke conferentie willen ze academici, onderzoekers, beleidsmedewerkers en ondernemers samenbrengen om tot een antwoord te komen op drie vragen: hoe kunnen duurzaamheid en economie hand in hand gaan, wat is noodzakelijk voor de transitie naar zo'n 'future-proof economy' en hoe moet het onderwijs veranderen om daartoe te kunnen bijdragen? Het lijdt geen twijfel dat circulair bouwen daarbij een thema is dat zal worden aangesneden.

Om geïnteresseerden warm te maken voor het event, organiseren UHasselt en COPERNICUS Alliance op 9 december van dit jaar alvast een online teaser, met onder meer keynotes van experten ter zake Kate Raworth, Mamphele Ramphele en Garry Jacobs. Er zal ook de hele middag ruimte zijn om te discussiëren en debatteren rond de drie vragen. De online teaser was initieel eigenlijk een eerste fysieke top, maar COVID-19 deed de organisatoren beslissen die om te vormen tot een warm-up voor de fysieke conferentie in september 2022, die zal doorgaan in de gebouwen van de UHasselt en zal bestaan uit plenaire sessies, keynotes, interactieve workshops en netwerkevents. Ook excursies naar inspirerende locaties behoren tot het programma.

Meer info raadplegen over zowel de teaser als de eigenlijke top, kan op deze website. Inschrijven voor (een van) beide kan via dezelfde weg.

Deel dit artikel:

Onze partners