Huis Madou (A2D architecture 2 design): circulair kantoor voor VVSG, OVSG en GSD-V

Vorig jaar verhuisden de VVSG, OVSG en GSD-V naar Huis Madou langs de Bischoffsheimlaan in Brussel. Het project omvatte de renovatie en herinrichting van de 5de, 6de en 7de verdieping van een bestaand kantoorgebouw, naar een ontwerp van A2D architecture 2 design. Dat is aanpasbaar, maar ook het feit dat bij de ontmanteling van de verschillende etages alle waardevolle materialen gerecupereerd werden met als doel ze elders te hergebruiken, en de toepassing van het as a service-model voor de vloerafwerking en verlichting, maken het project circulair. Studiebureau Technieken Bogaerts en IRS Studiebureau stonden respectievelijk in voor de studie technieken en stabiliteit.

A2D architecture 2 design mocht Huis Madou ontwerpen nadat het een architectuurwedstrijd won. Dat had het bureau onder meer te danken aan het feit dat de architecten uitgingen van het principe van het nieuwe werken, wat een halvering van de effectieve kantooroppervlakte tot gevolg had ten voordele van ‘activity based workingplaces’ en ontmoetingsplekken om kennisoverdracht tussen de werknemers te maximaliseren. Vanuit die gedachte werd ook geopteerd om elk van de drie vzw’s – zo’n 300-tal werknemers in totaal – niet één afzonderlijke werkvloer per verdieping toe te kennen, maar wel om van de onderste verdieping een publieke, gemeenschappelijke en multifunctionele ruimte te maken, met onthaal, ontmoetingsruimtes, een cafetaria en flexibele vergaderruimtes met akoestische wanden. De overige verdiepingen zijn opgevat als private delen voor de verschillende diensten van de drie vzw’s. Elke werkplek is er gesitueerd aan de buitenzijde van het kantoorplateau in functie van een optimale daglichttoetreding en een minimaal elektriciteitsverbruik. Alle gemeenschappelijke ruimtes, zoals sanitair, coffee-corners, kopieerzaaltjes, vergaderzalen en babbelboxen, zijn centraal tussen de werkplekken voorzien.

Maar al die ruimtes hoeven niet eeuwig te blijven bestaan: het ontwerp van de architecten is per verdieping in feite één open ruimte, enkel onderbroken door de centrale kern, die flexibel werd ingevuld met lichte structuren. Elke ruimte is op elk moment moduleerbaar dankzij mobiele wanden en aanpasbaar meubilair.


Hergebruik of recyclage

Tijdens de ontmanteling van de verschillende verdiepingen voorafgaand aan de renovatie werden alle waardevolle materialen gerecupereerd en opgehaald met als doel te hergebruiken in andere projecten, waardoor de ontginning van grondstoffen wordt beperkt. De niet-waardevolle materialen zoals bijvoorbeeld tapijttegels werden opgehaald en volledig gerecycleerd om te dienen als nieuwe grondstof in een productieproces. Het bestaande kantoormeubilair werd geïnventariseerd, indien nodig aangepast in een atelier en vervolgens hergebruikt in Huis Madou zelf.

De vloerafwerking (Desso) en de verlichting (Signify) werden opgevat als een as a service-verhaal. In functie van dat laatste, maar ook omwille van de beperkte vloer-plafondhoogte in het bestaande kantoorgebouw, werd het ontwerp uitgewerkt zonder verlaagde plafonds. Er werd geopteerd om de ruwe plafonds af te werken met een akoestisch isolerende spuitpleister waarbij de technieken hoofdzakelijk in opbouw zijn voorzien. Daardoor zijn de verlichtingsarmaturen, maar dus ook kanalen, leidingen en roosters makkelijk en efficiënt te onderhouden. Econocom beheert als integrator de relaties en afspraken tussen de bedrijven verantwoordelijk voor de levering, plaatsing en het onderhoud van die producten as a service, de financiële dienstverleners en de eindklanten.

In het bestaande gebouw waren de bestaande CV-ketels nog maar enkele jaren voor de renovatie vervangen. Deze waren nog te jong om volledig weg te doen – ook dat is duurzaam te werk gaan. De installatie werd daarom uitgebreid met een warmtepompinstallatie voor koeling en verwarming. De warmtepomp kan een verwarmingsondersteuning tot 50°C geven.


'Het hart van steden en gemeenten'

De drie vzw’s zijn duidelijk tevreden met hun nieuw, gedeeld onderkomen: “Alle drie hebben we onze specifieke expertise, maar onze leden en klanten zijn dezelfde: de lokale besturen en al wie voor hen werkt. Die lokale besturen staan centraal. Daarom maken we van Huis Madou samen ‘het hart van steden en gemeenten’. Een open ontmoetingsplek, een plek om samen te werken, om deskundige informatie te krijgen of ervaringen te delen over een van de lokale beleidsdomeinen”, klinkt het trots.

Deel dit artikel:

Onze partners