Ingenium onderzoekt haalbaarheid warmtenet aangesloten op industrie voor Zelzate

Zelzate wil restwarmte van de industrie gebruiken om gebouwen en woningen te verwarmen. In de ruimere omgeving van Zelzate zijn immers verschillende industrieën actief. Ingenium werd aangesteld om de haalbaarheid van zo'n warmtenet te onderzoeken. 

Heel wat bedrijven merken dat bij hun productieprocessen heel wat restwarmte ontstaat. Die warmte wordt vandaag heel vaak weggeblazen naar de omgevingslucht. Evengoed kunnen we die restwarmte via een warmtenet koppelen aan andere gebouwen of bedrijven waar energienoden zijn. Die kunnen dan die restwarmte gebruiken in plaats van fossiele energie of elektriciteit. Dat zal fikse energiewinsten opleveren en bijgevolg minder CO2-uitstoot en broeikasgassen met zich brengen.

Het uitgangspunt van de haalbaarheidsstudie voor de aanleg van een warmtenet is een opsomming van de opportuniteiten en de knelpunten die te verwachten zijn bij de aanleg van het warmtenet en het schetsen van een indicatieve business case om het economisch potentieel in te schatten. Die informatie wordt later vrij ter beschikking gesteld zodat warmtenetuitbaters in de volgende jaren een sterk startpunt hebben voor de uitrol van een warmtenet.

Het project kadert binnen het Europees gefundeerd project DOEN. DOEN ontwikkelt een draaiboek en een toolbox voor de energiemakelaars, zodat zij concreet en gestructureerd aan de slag kunnen.

Deel dit artikel:

Onze partners