Interface eerste vloerenfabrikant wiens CO2-reductiedoelen gevalideerd zijn door SBTi

Interface is ‘s werelds eerste vloerenfabrikant die CO2-reductiedoelen heeft opgesteld die gevalideerd zijn door het onafhankelijke Science Based Targets-initiatief (SBTi). Dat betekent dat de doelen, die dan ook Science Based Targets (SBT's) worden genoemd, die in 2030 bereikt moeten zijn, op basis van actuele klimaatwetenschap in lijn zijn met de mate van CO2-reductie die nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Dat hoeft niet helemaal te verbazen, want in 2040 wil Interface zelfs een CO2-negatieve onderneming zijn. In het bereiken van die doelen is een grote rol weggelegd voor de circulaire producten van Interface. 

"Het stellen van ambitieuze doelen om onze CO2-uitstoot te verminderen maakt al meer dan 25 jaar deel uit van ons DNA”, vertelt Janneke Leenaars, duurzaamheidsmanager bij Interface. “Sinds 1996 hebben we de broeikasgasuitstoot van onze tapijttegelproductie met 95% verminderd. De aankomende negen jaar gaan we de CO2-uitstoot gerelateerd aan onze activiteiten nog verder terugdringen. De agressieve CO2-reductie die we beloven met deze gevalideerde SBT's voor 2030, zorgt voor een belangrijke tussenstap in onze duurzaamheidsreis om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn. De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Willen we vanuit deze sector de opwarming van de aarde aanpakken, dan moeten we collectief snel handelen om de uitstoot tegen 2030 te halveren.” 

Het SBTi is een wereldwijd opererende organisatie die bedrijven ondersteunt om CO2-reductiedoelen te stellen die volgens de klimaatwetenschap in lijn zijn met het beperken van de opwarming van de aarde zoals overeengekomen in het Parijsakkoord. Het gaat om een partnerschap van de United Nations Global Compact, het World Wide Fund for Nature (WWF), het World Resources Institute (WRI) en de vzw CDP. De aankomende jaren worden betrokken bedrijven jaarlijks gevraagd hun voortgang openbaar te maken.


In elke scope

De gevalideerde SBT's van Interface zijn een CO2-reductie in scope 1 en 2 in 2030 met 50% ten opzichte van de CO2-uitstoot in 2019, een CO2-reductie in scope 3 met 50% in 2030 in vergelijking met 2019 (nog even ter herinnering: scope 1 betreft de directe CO2-uitstoot van een bedrijf, veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie, scope 2 de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte en scope 3 de indirecte uitstoot van CO2 veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van een andere organisatie waar mee wordt samengewerkt, red.) en een reductie van 30% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door zakenreizen en woon-werkverkeer van werknemers in 2030 met 30% ten opzichte van 2019.

"Door ambitieuze, wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te formuleren die volgens de klimaatwetenschap in lijn zijn met het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C, onderneemt Interface actie om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken," zegt Heidi Huusko, Senior Manager, Environment and Climate bij de United Nations Global Compact.


CO2-negatieve tapijttegels

Interface heeft als doel om in 2040 een CO2-negatieve onderneming te zijn, als onderdeel van de eigen Climate Take Back-missie waarmee het bedrijf zijn bijdrage wil leveren aan de omkering van de opwarming van de aarde. De belangrijkste rol daarin is weggelegd voor het productgamma van Interface. Alle vloerproducten van Interface – tapijttegels, luxevinyltegels (LVT) en rubberen vloeren van nora – zijn over de gehele levenscyclus CO2-neutraal, onafhankelijk geverifieerd via het Carbon Neutral Floors™ Programma. Dit jaar zijn de eerste CO2-negatieve tapijttegels ‘from cradle to gate’ gelanceerd. Dat lukte dankzij de toepassing van het CQuest backing-systeem dat Interface voor zijn tapijttegels ontwikkelde. Die tapijttegelrug is gemaakt uit hernieuwbare biogebaseerde en gerecycleerde materialen die op een stand-alone basis netto CO2-negatief zijn. De tapijttegels met de CQuest-backing zijn ontworpen om hergebruikt te worden en, als dat niet kan, om gerecycleerd te worden. Ze zijn zo bijzonder interessant voor al wil op zoek is naar een circulaire vloeroplossing.

Deel dit artikel:

Onze partners