J’SYNC: je gebouw 100% in sync met je gebruik, vandaag én morgen!

Telkens drie stappen vooruit denken. Vanuit die filosofie creëert Group Jansen projecten van a tot z met een waaier aan diensten en zelfontwikkelde producten. “Met een duurzame geïntegreerde aanpak geven we ruimtes vorm op maat van de gebruiker”, stelt Philippe Rosseel, COO van Jansen Building Solutions. “Met J’SYNC gaan we nog verder, want ook na oplevering zorgen we ervoor dat het gebouw mee kan blijven evolueren met de veranderende noden.”

“Noem Group Jansen gerust een atypische general contractor”, steekt Philippe Rosseel van wal. “In tegenstelling tot concullega’s zijn wij atypisch gestart. Op iets meer dan 50 jaar groeiden we van een plakkersbedrijf uit Meeuwen met een voorliefde voor binnenafwerking, uit tot een allesomvattende bouwgroep. Na al die jaren ligt onze focus nog steeds sterk op het interieur. De kwaliteit en beleving van een binnenruimte zijn van onmiskenbaar belang én beïnvloeden de gebruikers van een gebouw, of het nu hotelgasten, ziekenhuispatiënten of werknemers zijn.”

Group Jansen streeft altijd naar kwaliteit. Dat zie je aan de manier van bouwen, maar ook het bedenken, lanceren en inzetten van eigen innovatieve producten is daar schatplichtig aan. Dankzij een verticale organisatie, met tal van specialisaties, kiest Group Jansen daarbij steevast voor een geïntegreerde duurzame aanpak. “Onze volledige bouwgroep stelt dagelijks onze manier van werken in vraag. Wat kan efficiënter, beter, duurzamer of slimmer?”, aldus Philippe Rosseel. “Innovatie zit ingebakken in de Jansencultuur. Tientallen jaren geleden bedachten we al een vooruitstrevende afwerkingsmethode voor dagkanten, momenteel bieden we een breed productgamma aan dat gaat van modulaire wanden, met onder meer allesomvattende concepten zoals ons circulaire glaswandsysteem J’Clickd, tot de slimme KAY-comforteilanden. Naast onze producten zijn we ook sterk in het creëren van nieuwe businessmodellen waarbij we de lat telkens hoger leggen dan de vereiste normen. J’SYNC is hiervan het perfecte voorbeeld.”


PREVENTIEVE EN PREDICTIEVE SERVICES

“Binnen onze a tot z-aanpak is er ook aandacht voor het serviceluik. We laten met andere woorden onze projecten en klanten niet aan hun lot over na oplevering. Zo kunnen we de kwaliteitsnorm van gebouwen blijven garanderen. Ook binnen deze servicetak zetten we voluit in op innovatie. Momenteel realiseren we een transitieproces van reactieve services naar preventieve én predictieve services. Twee items die vast onderdeel uitmaken van onze J’SYNC-formule”, vertelt Philippe Rosseel.

Tijdens het ontwerpen en bouwen van een project houdt de bouwheer vaak een bepaalde situatie voor ogen. Na enkele jaren of zelfs maanden komt het pand niet meer volledig tegemoet aan de nieuwe noden. Organisaties veranderen intern, maar ondervinden ook extern invloed van zoals recent schommelende energieprijzen of materiaalschaarste door de oorlog in Oekraïne. Kortom: talloze factoren beïnvloeden gebouwbeheer. “Je kan daarop in beperkte mate anticiperen, maar natuurlijk kan je niet alles voorzien.”


GEBOUW IN SYNC MET NODEN VAN DE GEBRUIKERS

Group Jansen wil de noden van een gebruiker en het gebouw an sich meer in lijn brengen met elkaar. Nu én in de toekomst. Dankzij J’SYNC wordt snel anticiperen perfect mogelijk. “We monitoren continu veranderingen in een ruimte om te controleren of het gebouw nog steeds zogenaamd in sync is met de noden van de organisatie. Op basis van de vergaarde data voeren we aanpassingen door waar nodig met behulp van ons modulair en circulair product- en conceptgamma. Op die manier past een deel van de inrichting van een gebouw binnen een asaservicemodel. Inrichting, maar vooral herinrichting, maakt integraal deel uit van onze servicetak en gebeurt op basis van veranderende noden. We installeren modulaire producten, kunnen ze opnieuw terugnemen als de noden veranderen en op hun beurt een nieuw verhaal geven in een ander gebouw.”

Datavergaring gebeurt via de KAY-comforteilanden die met elkaar communiceren en kan zowel tijdelijk als continu plaatsvinden. “Enerzijds bekijken we op regelmatige tijdstippen of het gebouw nog voldoet aan de vereisten, anderzijds kunnen we op continue basis het comfort, het klimaat en het energieverbruik monitoren door middel van deurcontacten en temperatuur- en CO2-sensoren.”

 

J’SYNC-AS-A-SERVICE

Group Jansen is een meedenker zowel binnen de realisatie van een project, als op het vlak van de financiering ervan. “Onze bouwgroep staat open voor verschillende businessmodellen. Gaande van een traditionele formule waarbij je na de oplevering een eenmalig bedrag betaalt, een leasingverhaal waarbij je de financiering spreidt in de tijd en een comfortasaserviceaanbod waarbij je service en leasing aan elkaar bindt. De overtreffende trap is natuurlijk J’SYNC. Een next level as-servicemodel waarbij je diverse slimme producten laat spreken met een slimme service tegen een maandelijkse fee.”

 

ARCHITECT ALS CONTINUE RAADGEVER

Tot slot ziet Philippe Rosseel nog een belangrijke taak weggelegd voor architecten na de initiële ontwerpfase. “Het traditionele denken vanuit een gebouwvolume en de inrichting ervan is passé. Gebouwen moeten evolueren in functie van de noden van de gebruikers. Architecten zijn hierbij sleutelfiguren. Ze zitten mee in de cockpit op het vlak van duurzaam en circulair bouwen. Meer nog: bij een concept als J’SYNC zien wij architecten en ingenieurs als dé partijen bij uitstek om de vergaarde data samen met ons te interpreteren en op basis daarvan het architecturale ontwerp gedurende de levensfase bij te sturen waar nodig. Een missie die hen ongetwijfeld zal prikkelen."

Deel dit artikel:

Onze partners