Jelle Laverge (UGent): “Gebrek aan info rond milieuvriendelijke bouwmaterialen is rem op brede toepassing ervan”

Vandaag gaat op ARCHITECT@WORK van 16 tot 17 uur het seminarie ‘Zorgen voor gezonde materialen: is onze toekomst healthy materialized?’ door, georganiseerd door de Orde van Architecten Vlaamse Raad. Daarin nemen met Bruno Deraedt (BAST architects & engineers en VIBE), Jan Van Cakenberghe (stil(l)architectuur) en Jelle Laverge (UGent) drie specialisten ter zake het thema milieuvriendelijke bouwmaterialen onder de loep, in de vorm van een panelgesprek gemodereerd door Rik Neven, zaakvoerder van Architectura en Circubuild. Voor Laverge is het seminarie een eerste stap in het oplossen van het grootste probleem waar milieuvriendelijke bouwmaterialen mee kampen: vooral voor particulieren is er vandaag over die materialen nog te weinig duidelijke info te vinden, waardoor nog al te vaak gekozen wordt voor traditionele, meer vervuilende alternatieven.

Jelle Laverge is burgerlijk ingenieur-architect en professor aan de Universiteit Gent en heeft veel expertise op het vlak van de milieuvriendelijkheid van bouwmaterialen. “Een van onze kernonderzoeksvelden aan de UGent situeert zich in het creëren van een aangename en adequate binnenomgeving, zowel architecturaal als technisch, en het is vooral daarom dat wij een grote interesse hebben in het effect van bouwmaterialen op de menselijke gezondheid en die van de planeet”, vertelt hij. “Wij hebben momenteel ook een doctoraat lopen dat de impact van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid op materiaalemissies en de impact daarvan op de gewenste regeling van ventilatie onderzoekt.”

De expertise van Laverge en zijn team mag niet onderschat worden. Laverge was eerder dit jaar een van de specialisten die gevraagd werden voor de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie toelichting te komen geven over de noodzakelijke investeringen in ventilatie toen in het Vlaams Parlement werd gedebatteerd over hoe kan worden gezorgd voor een betere binnenluchtkwaliteit in Vlaamse gebouwen.

Volgens Laverge is er vandaag wel meer en meer, maar nog steeds te weinig aandacht voor de milieuvriendelijkheid van bouwmaterialen. Hij denkt ook te weten wat daar de oorzaak van is. “Een gebrek aan duidelijke info daarrond, vooral voor de particulier”, klinkt het. “Labels kunnen een oplossing bieden, maar ook die moeten betere en meer informatie beschikbaar stellen.”


"Betere reglementering nodig"

Een belangrijk probleem is volgens Laverge ook het gebruiken van niet-gereguleerde ‘afgeleide’ producten ter vervanging van problematische producten die aan banden worden gelegd. “Ikzelf ben daarom voorstander van een betere reglementering, die liefst gebaseerd is op categorieën van polluenten eerder dan op individuele vervuilende stoffen.”

Een nuance die Laverge ook nog wil maken, is dat er volgens hem geen eenduidige correlatie is tussen milieuvriendelijke bouwmaterialen enerzijds en biogebaseerde en/of circulaire bouwmaterialen anderzijds. "Sommige van de meest krachtige giffen die we kennen, zijn helemaal natuurlijk", verduidelijkt hij. "En biogebaseerd is ook niet per se milieuvriendelijk. Sommige bioplastics vereisen minstens evenveel energie om te maken als klassieke versies, monocultuurplantages van biogebaseerde materialen zijn erg nefast voor de biodiversiteit, wolproductie heeft ook een grote impact op het milieu als het een bijproduct is van de intensieve veehouderij voor vlees enzovoort. Circulaire bouwmaterialen ten slotte, zijn net zo min circulaire als klassieke bouwmaterialen wanneer hun hergebruikpotentieel niet wordt benut of de materialen toch niet-omkeerbaar worden toegepast. Het is niet zo dat milieuvriendelijkheid, biogebaseerdheid en circulariteit van een bouwmateriaal niet hand in hand kunnen gaan, maar dat is dus zeker niet zomaar vanzelfsprekend."

Wie meer wil weten over de visie van Jelle Laverge, wordt dus vandaag al op zijn wenken bediend met het seminarie ‘Zorgen voor gezonde materialen: is onze toekomst healthy materialized?’ georganiseerd door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten op ARCHITECT@WORK van 16 tot 17 uur. Met ook nog Brundo Deraedt, bestuurder bij BAST architects & engineers en voorzitter van VIBE, en Jan Van Cakenberghe, zaakvoerder van stil(l)architectuur, aan tafel, belooft het een boeiend panelgesprek te worden. Inschrijven is niet nodig. Allen daarheen dus!

Deel dit artikel:

Onze partners