Kamp C start leertraject rond circulair bouwen voor publieke organisaties

Kamp C start met een leertraject rond circulair bouwen. Het bestaat uit drie sessies die dit voorjaar doorgaan en is bedoeld voor publieke organisaties zoals lokale overheden, scholen en sociale huisvestingsmaatschappijen.

Circulair bouwen is één van de belangrijkste antwoorden op de bredere klimaatvraagstukken van vandaag. Het eigen patrimonium toekomstbestendig maken, gaat dus onlosmakelijk gepaard met inzetten op circulair bouwen.

Via dit leertraject wil Kamp C publieke bouwheren de gelegenheid bieden om kennis op te doen, zich te laten inspireren en ervaringen uit te wisselen over circulair bouwen, zowel op beleidsniveau als op tactisch en operationeel niveau, met de bedoeling dat ze er zelf snel mee aan de slag kunnen en de principes ervan kunnen verankeren in hun beleid.

De sessies gaan door op 3 maart, 22 maart en 20 april, telkens van 9 tot 16 uur in conferentiecentrum De Basis in Kamp C. Je kan ervoor kiezen het hele traject te volgen, of slechts een of twee sessies. Alle info raadplegen en inschrijven – aan een democratische prijs – kan via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners