Kamp C van start met gegidste bezoeken aan ’t Centrum

Kamp C organiseert sinds kort gegidste bezoeken aan ’t Centrum, zijn nieuwe circulaire kantoorgebouw in Westerlo dat recent werd opgeleverd. De rondleiding gaat door op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag en is gericht op groepsbezoeken. De kostprijs bedraagt 85 euro per groep. Reserveren kan online. Ook voor een gratis bezoek aan de expo's van de projecten INDU-ZERO en Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) die momenteel lopen in ’t Centrum, kan je je inschrijven.

’t Centrum werd niet louter gebouwd om Kamp C een nieuw onderkomen te geven, maar ook als voorbeeldproject voor al wie met circulair bouwen aan de slag wil. En daar horen dus rondleidingen bij, waarbij een gids van Kamp C van a tot z uitlegt hoe het project tot stand is gekomen, welke pijlers belangrijk zijn als je circulair wil bouwen, welke circulaire materialen en technieken er gebruikt werden in ’t Centrum enzovoort.

Een rondleiding boeken kan via deze link. Kamp C mikt op groepsinschrijvingen. De kostprijs per groep bedraagt 85 euro – de betaling dient gebeuren via een bevestigingsmail na inschrijving – en er kunnen maximum twee groepen tegelijkertijd worden rondgeleid. Een rondleiding duurt anderhalf uur.


Ook bezoek aan expo’s INDU-ZERO en CBCI mogelijk

Via dezelfde link kan je je ook inschrijven om de expo's van de projecten INDU-ZERO en Circular Bio-based Construction Industry (CBCI) die momenteel lopen in ’t Centrum samen te bezoeken. Zo’n bezoek is gratis en kan vanaf 12 september om de twee weken op maandagnamiddag, telkens om 13, 14 of 15 uur – een bezoek aan de expo’s duurt een uur.

In het Europese project INDU-ZERO, dat startte in 2018 en liep tot deze zomer, werkten 14 organisaties uit zestien landen samen aan een blueprint voor een fabriek die renovatiepakketten kan maken op industriële schaal, voor een versnelde verduurzaming van woningen in Europa. Het project hoopt dat de blueprint voor sommige bedrijven het startpunt is om zo’n fabrieken echt te bouwen. In de expo kom je er alles over te weten. Meer info over het project vind je via deze link.

Het project CBCI, dat opgestart werd in maart 2019 en afloopt op 30 september van dit jaar, onderzoekt dan weer hoe we grondstoffen in de bouw efficiënter kunnen gebruiken, om daarmee de CO2-uitstoot te verminderen, niet alleen in de bouwfase, maar gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Het project ontwikkelt een integrale aanpak voor circulair en bio-based bouwen ontwikkeld, die de basis vormt voor de bouwsector. De expo toont hoe je tot die integrale aanpak komt, welke welke biogebaseerde materialen getest en daadwerkelijk weerhouden zijn in het project hoe twee living labs tot stand kwamen en welke lessen getrokken werden uit de bouw daarvan. Meer info via dit project via je via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners