Kris Blykers (BLIEBERG) "Circulair bouwen spreekt zowel de creatieve als economische geest aan"

In een enquête die onze zusterwebsite architectura.be en Redactiebureau Palindroom hielden bij 174 Nederlandstalige architecten rond het communicatiegedrag van architecten, werd ook gepolst hoeverre zij vertrouwd zijn met en geïnteresseerd zijn in circulair bouwen. De bevraging toont aan dat circulair bouwen steeds meer evolueert van de theorie naar de praktijk. In het whitebook dat de initiatiefnemers over die enquête uitbrachten, laat ook Kris Blykers (BLIEBERG, architects of a circular economy) zijn licht schijnen over de resultaten. "Circulair bouwen ontkiemt bij ontwerpers én producenten. Wellicht is dat logisch: die nieuwe manier van bouwen spreekt zowel de creatieve als de economische geest aan", zegt hij.

"Circulair bouwen vergt een attitude die zowel op korte tijd als in een zeer breed bereik een dankbare voedingsbodem heeft gevonden. Het ontkiemt en groeit bij ontwerpers én bij producenten. Wellicht is dat logisch: circulair bouwen spreekt zowel de creatieve als de economische geest aan. Flexibiliteit, modulariteit, omkeerbaarheid … dat zijn creatieve ontwerptools die de economische geesten kunnen bekoren. Omgekeerd zijn as a service-modellen, poolen en sharen … economische tools die de creatieve geesten inspireren."

"De economische inslag van het circulaire verhaal maakt het voor de particuliere bouwer en voor de eenmansbureaus wellicht minder vanzelfsprekend om het brede palet van circulaire tools in te zetten. Misschien blijft daar het doordacht gebruik van materialen – bio-based, tweedehands en/of lokaal – het belangrijkste speerpunt."


Contradictie

"Daarentegen ligt voor de professionele bouwers en de grotere architectenbureaus een uitgebreider scala aan circulaire tools op tafel: diensten in plaats
van producten, take back-garanties, modularitei t… Het is misschien één van de verklaringen voor de verschillen in de enquête."

"De vertrouwdheid met al die circulaire methodes, ontwerprichtlijnen, modellen … is groot, want tenslotte is die niet per se bouwgerelateerd: we werden met LEGO groot, met kringwinkelkledij hip, met Netflix-abonnementen verwend... Dat is misschien één van de verklaringen voor de ogenschijnlijke contradictie in de enquête die stelt dat de principes van circulair bouwen weliswaar genoegzaam bekend zijn, terwijl er tegelijk weinig ervaring mee werd opgebouwd."


"Gedragen concept"

"BLIEBERG architects of a circular economy gelooft zeer sterk dat circulaire economie en circulair bouwen factoren zijn die naar een meer klimaatneutrale samenleving leiden, en dat het een gedragen concept is, door alvast een paar koplopers in de bouwindustrie zélf, door overheden – Europese Green Deal, Vlaanderen Circulair ... – en, zo blijkt opnieuw, door ontwerpers. We zetten onze schouders onder elke versnelling en elke verbreding van deze weg en steunen daarin architecten, aannemers en overheden."

Dit artikel is een fragment uit het whitebook dat Redactiebureau Palindroom heeft uitgebracht over de resultaten van een enquête waarin zowel de eigen communicatie van architecten (website, social media, fotografie …) als de communicatie naar architecten (vakbladen, websites, beurzen …) onder de loep genomen werd. Verder werden ook vragen gesteld rond de visie op en ervaring met labels, circulair bouwen en BIM. Geïnteresseerd in deze publicatie? Je kan het whitebook hier downloaden. 

Deel dit artikel:

Onze partners