Kurt Van Den Bergh (Reynaers Aluminium): “Kijk ook naar bestaande producten als het gaat over circulair bouwen”

Wanneer het gaat over circulair bouwen, wordt er al snel gekeken in de richting van nieuwe producten en systemen, maar volgens Kurt Van Den Bergh, technisch manager Belux bij Reynaers Aluminium, kan in heel wat gevallen ook circulair gebouwd worden met bestaande oplossingen. “Door de levensduur ervan te optimaliseren en de demonteerbaarheid ervan eenvoudiger te maken, vult men, mijns inziens, het circulaire al behoorlijk in. Voldoende aandacht voor onderhoud is de basis om de levensduur positief te beïnvloeden. De demonteerbaarheid kan men verbeteren door voldoende aandacht te besteden aan bouwknopen. Beide aspecten staan los van het product zelf. Daardoor kan er met onze oplossingen vandaag al gewerkt worden als basis voor een circulair gebouw.”

“Ik zeg niet dat elke fabrikant van bouwoplossingen zijn bestaand productgamma negeert als het gaat over circulair bouwen, maar de tendens is toch dat voornamelijk wordt gekeken in de richting van nieuwe producten, die dan moeten bestaan uit – in onze sector – gerecycleerde componenten”, legt Van Den Bergh uit. “Terwijl je in eerste instantie moet nastreven dat het product de verwachtingen van de gebruiker zolang mogelijk kan invullen.”

“Dat kan met name door die bestaande oplossingen meer aanpasbaar of de componenten beter demonteerbaar te maken”, verduidelijkt hij. “Als dat lukt, zou men kunnen stellen dat de recycleerbaarheid van de componenten, waar nu voornamelijk wordt op ingezet, minder belangrijk wordt.”


Pilootproject VUB

“Dat hebben we zelf gemerkt in een pilootproject van de VUB waar we met Reynaers Aluminium bij betrokken waren en waarin een bestaand blok met studentenkoten werd gerenoveerd aan de hand van circulaire bouwmethodes en met circulaire bouwoplossingen. Wij leverden de raamsystemen en voor ons betekende dat concreet dat we die zo moesten uitwerken dat de ramen in de toekomst konden verplaatst worden in de gevel.”

“Circulair bouwen bleek perfect mogelijk met de oplossingen die we vandaag al aanbieden. Enkele kleine ingrepen met betrekking tot de bouwaansluitingen van gekozen producten uit ons gamma volstonden opdat het schrijnwerk demonteerbaar werd, zonder impact te hebben op de binnen- en buitenafwerking. Door te vertrekken van ons gordijngevelsysteem CW 50 konden we enerzijds de ramen makkelijk demonteerbaar maken en anderzijds de aansluiting met de houten panelen van de firma Jonckheere Projects realiseren.”

“Natuurlijk zijn er wel nog verbeterpunten op de bestaande producten. Een piste die bekeken wordt, is het optimaler scheiden van de componenten aan het einde van de levenscyclus van het raam of de uitbreidbaarheid van functies tijdens de levensduur ervan.”


Product as a service?

Van Den Bergh denkt niet meteen dat het product as a service heel geschikt is voor het in de markt zetten van de systemen van Reynaers Aluminium. “We volgen natuurlijk goed wat er rondom ons gebeurt, maar geloven niet echt in de huidige principes van het as a service-verhaal als businessmodel voor schrijnwerk in het algemeen. Sommige verwarmings- en verlichtingsbedrijven werken al wel zo, maar zelfs die bedrijven ervaren soms toch nog problemen, bijvoorbeeld op het vlak van eigendomsrechten. Bovendien: het doel is om via die formule de klanten te ontzorgen. Verwarmingstoestellen en -systemen en verlichtingsapparaten kunnen op termijn mankementen vertonen en vragen op regelmatige basis onderhoud opdat de goede werking wordt verzekerd, maar bij gevels en schrijnwerk is dat eigenlijk veel minder het geval. Maar zoals gezegd: dat zijn onze ideeën rond dat model, wie weet wat de verwachtingen zijn van de bouwpartners op langere termijn?”

“Laat ons eerst focussen op de huidige verwachtingen rond circulair bouwen met onze producten. Dat brengt me terug bij het begin van mijn verhaal: tracht in eerste instantie met zoveel mogelijk bestaande producten het circulaire bouwen mogelijk te maken.”

Deel dit artikel:

Onze partners