Laatste betonnen kruisen geplaatst van duurzame Mechelse mobiliteitshub

In Mechelen leverde Verheyen, specialist in architectonisch prefabbeton en onderdeel van B&R Bouwgroep, begin juli de laatste van in totaal 265 kruisen voor de gevel van de opvallende nieuwe parkeertoren met kantoor- en retailruimte op de Eandistip aan het Rode Kruisplein. Het ontwerp voor de nieuwe mobiliteitshub, die gerealiseerd wordt volgens enkele principes van circulair bouwen, is van de hand van POLO Architects, archipelago en Vogt Landscape Architects. Het project zou in het najaar opgeleverd moeten worden.

Een nieuwe mijlpaal dus voor het project op de Eandistip. De expressieve constructie met gevels die volledig uit een kruisstructuur bestaan is zeker niet 100% circulair, maar wordt wel gerealiseerd volgens enkele principes van circulair bouwen. Zo werd de parkeertoren ontworpen als een zogenaamd intelligent casco, waardoor hij flexibel, polyvalent en aanpasbaar is. Het intelligente casco laat immers toe de bouwlagen op termijn een andere functie te geven.


Duurzame materialen

Daarnaast wordt bij de bouw van de parkeertoren gebruikgemaakt van de Totem-duurzaamheidsmeter, de Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van de erin verwerkte materialen. Dat leidde logischerwijs tot de keuze voor milieubewustere materialen.


Gevel met dubbele functie

De realisatie van de gevel, opgebouwd uit maar liefst 265 prefabbetonnen kruisvormige elementen, vormde een serieuze uitdaging in het project. De kruisen hebben immers niet enkel architectonische waarde, maar dienen ook als draagstructuur. Verheyen zorgde naast de productie van de kruisen ook voor de levering ervan, montage en naspanning met injectie. Michel Cateau van Verheyen: “De combinatie van enerzijds de dubbelle functie en anderzijds de uitzonderlijke vormgeving van de elementen, was stabiliteitstechnisch gezien geen lachtertje.” Voor de montage van de enorme elementen – de grootste wegen maar liefst 21 ton – deed Verheyen een beroep op een 350-tonskraan die speciaal overkwam uit Nederland. Door te werken met prefabelementen, is er ook geen sprake van natte verbindingen.


Specialisten mee aan tafel

Maar Verheyen klaarde de klus dus vlekkeloos, mede door het feit doordat het in een vroeg stadium mee aan tafel ging zitten met het bouwteam, waardoor de elementen konden worden geoptimaliseerd. Het is ook in die gesprekken dat uiteindelijk werd beslist om te werken met prefabelementen en niet met ter plaatse gestort beton. Daarnaast werd besloten om in plaats van losse X-elementen, gecombineerde X’en met balken te creëren, goed voor een aanzienlijke vermindering in het aantal elementen en koppelingen, met een beduidend kortere doorlooptijd van de montage tot gevolg.


Duurzaam energetisch plaatje

Het parkeergebouw is oo, op energetisch vlak een voorbeeld in duurzaamheid. Zo zal het elektriciteitsverbruik, mede dankzij de steun van Europa via het project ACCESS, bijvoorbeeld slim gestuurd worden. Parking Keerdok wordt ook dé laadhub voor elektrische wagens in Mechelen. Voor de laadpalen wordt zonne-energie gebruikt. De supermarkt en kantoren zullen gebruikmaken van het teveel aan stroom afkomstig van de zonnepanelen. Bovendien worden zij niet aangesloten op het gasnet, maar zullen ze warmte uit de bodem halen.

De parking zal uitgebaat worden door Indigo en dat bedrijf zal volledig meegaan in het duurzaamheidsverhaal. Zo voorziet Indigo een mobiliteits/dienstenhub en onderzoekt het de optie van een last mile service. Daarbij worden pakketten eerst op één punt verzameld en daarna op een duurzame manier afgeleverd in de stad. Indigo zal de parking voorts CO2-neutraal beheren door onder meer groene stroomcontracten af te sluiten en heeft de ambitie het Europees Ecolabel te behalen voor de parkeertoren.

De parkeertoren krijgt op de dakverdieping overigens een publieke groene daktuin en op een lager gelegen niveau een evenementenplein met zicht op de historische binnenstad.


Onderdeel van grotere duurzame ontwikkeling

Het project bevindt zich in Mechelen tussen de N16 en de Dijle en kadert in een grotere duurzame ontwikkeling van de omgeving rond het Rode Kruisplein, waar binnen enkele jaren 800 nieuwe woningen zullen verschijnen. Het is een onmisbare schakel bij het verder bevorderen van duurzame mobiliteit en infrastructuur binnen een leefbare stad Mechelen.


Vieren met barbecue

Nadat de laatste elementen geplaatst werden, organiseerden Verheyen en hoofdaannemer Interbuild een barbecue voor alle werkmannen op de werf.

De ontwikkelaarsgroep Kairos/Montreal startte eind vorig jaar met de bouw van het duurzame, multifunctionele parkeergebouw op de Eandistip, dat 537 parkeerplaatsen en 110 fietsenstallingen zal bevatten. Dit najaar zou het project klaar moeten zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners

GAimage