Le voilà, de eerste nieuwsbrief van circubuild.be

17 december 2019 staat met de lancering van de eerste nieuwsbrief geboekstaafd als een mijlpaal voor circubuild.be. Hoofdredacteur Wouter Polspoel blikt terug op de maandenlange voorbereiding en kijkt vooruit naar wat u in de toekomst mag verwachten van circubuild.be.

Onze huidige economie is een wegwerpeconomie. We ontginnen grondstoffen op grote schaal om ze na verwerking en gebruik als afval te dumpen. In de bouw is dat niet anders. Zonde, want grondstoffen zijn eindig. De ontginning en verwerking gaan bovendien vaak gepaard met lucht-, water- en bodemvervuiling, wat het klimaat mee op hol doet slaan. Het bewustzijn groeit dan ook dat dit lineaire systeem – van grondstof naar product tot afval – een eindig verhaal is. Letterlijk.

Een alternatief laat gelukkig niet op zich wachten. De circulaire economie – waarvan circulair bouwen een specifieke toepassing is – weet de huidige lineaire logica om te buigen tot een gesloten systeem, waarbij verdere uitputting van grondstoffen en groeiende afvalbergen tot het verleden behoren. Centraal staat het sluiten van kringlopen. Hergroeibare grondstoffen en hergebruik spelen dus een belangrijke rol.


Doel

Circubuild.be, een website en gelijknamig boek, wil die transitie naar circulair bouwen bevorderen. Het doel bestaat erin ontwerpers en bouwprofessionals de belangrijkste principes van circulair bouwen mee te geven, aan de hand van FAQ’s en casestudy’s, maar ook via andere relevante content als artikels, interviews, video’s, columns …

Daarnaast fungeren de website en het boek ook als een staalkaart van bedrijven, materialen en diensten die op de een of andere manier bijdragen aan circulair bouwen. Circubuild.be vormt zo een link tussen enerzijds ontwerpers en anderzijds fabrikanten en dienstenleveranciers. De product- en bedrijfsvoorstellingen vormen dan ook een belangrijk onderdeel van het boek en de website.


Redactionele geloofwaardigheid

Met circubuild.be willen we echter niet aan greenwashing doen. Daarom hechten we bij de product- en dienstvoorstellingen enorm veel belang aan redactionele geloofwaardigheid. De circulaire producten en diensten die we voorstellen, worden altijd onderworpen aan een screening van drie onafhankelijke experten in circulair bouwen.

Dat zijn Jan Roekens, Dr. Ir. Arch., onderzoeker circulair design aan Thomas More – Interieur, Design & Architectuur; Catherine De Wolf, wetenschapper aan de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en oprichter van De Wolf Environmental Architecture Thinking (De Wolf Earth) en Mieke Vandenbroucke, experte circulair bouwen bij VIBE vzw. Die laatste laat zich tijdelijk vervangen door haar collega Stijn Brancart. Hun mening over de graad van circulariteit wordt bij elk product of elke dienst gepubliceerd. Dat oordeel is leerzaam voor de ontwerper of uitvoerder die het product of de dienst wil gebruiken, maar ook voor de fabrikant of leverancier van het product of de dienst zelf.

Wij geloven dat er nood is aan dit totaalproject, omdat er – gelukkig maar – ontzettend veel gepubliceerd wordt rond circulair bouwen. Door die veelheid aan informatie volstond een dossier rond circulair bouwen op onze zusterwebsite architectura.be niet langer en werd het bovendien moeilijk om door de bomen het bos nog te zien.

Circubuild.be is naast architectura.be en intsite.be de derde digitale telg van Redactiebureau Palindroom, dat zich specialiseert in het schrijven en vertalen van teksten voor en over de architectuur- en bouwsector. Het totaalproject rond circulair bouwen wordt ondersteund door VIBE vzwPixiiVlaanderen CirculairKamp C en NAV.

Vanaf nu keert deze digitale nieuwsbrief elke drie weken terug in uw inbox. Als dat niet circulair is!

Veel leesplezier

Wouter Polspoel, hoofdredacteur

Deel dit artikel:

Onze partners