Lieven De Groote (MAKER architecten): “Het is meer dan ooit nodig kantoren aanpasbaar te ontwerpen”

“Het is meer dan ooit aan de orde kantoren te ontwerpen in functie van hun aanpasbaarheid.” Aan het woord is Lieven De Groote van MAKER architecten. Als architect die, samen met VECTORHAUS ir.-architecten, de archiefruimtes van het ZNA Middelheim in Antwerpen herontwierp tot kantoren die meerdere scenario’s toelaten en demonteerbaar zijn, weet hij waarover hij praat. Hij is dan ook een van de panelleden in het gratis webinar over circulaire kantoorinrichting dat Circubuild op 25 april organiseert.

Modulair ontwerpen als materialenbank vanuit het concept van kit-of-parts; het toepassen van systeemoplossingen voor wanden, plafonds en technische installaties; scenarioplannen; het opstellen van TCO’s … het maakt allemaal deel uit van de ontwerpstrategie die MAKER architecten en VECTORHAUS ir.-architecten hanteerden in het project voor ZNA Middelheim. Bovendien grepen de ontwerpers het project, waarover je hier nog meer leest, ook aan om een globale circulaire strategie te ontwikkelen voor toekomstige (ver)bouwprojecten van de ziekenhuisinstelling.

Circulaire kantoorinrichting is volgens Lieven De Groote van MAKER architecten vandaag dan ook een must. “COVID-19 heeft onze kijk op kantoorwerk veranderd en een nieuwe crisis zou onze manier van werken zomaar nog eens kunnen veranderen. Daarnaast toont ook de materialen- en energiecrisis aan dat het meer dan ooit belangrijk is om aan scenarioplanning te doen bij het vormgeven van kantoren en in te zetten op ruimtelijke omkeerbaarheid en omkeerbaarheid van inrichtingen, zodat we kunnen anticiperen op mogelijke toekomstige veranderingen zonder dat we alles moeten vernieuwen.”

“Maar het circulair ontwerpen en inrichten van kantoren had voor ons eigenlijk ook al voor de genoemde crises een thema moeten zijn, omdat kantoren nu eenmaal een beperkte levensduur hebben. Het is dan gewoon veel logischer ze zo te ontwerpen en in te richten dat ze makkelijk aan te passen zijn zonder dat alle materialen en meubilair nieuw te moeten kopen. Opdrachtgevers winnen er op termijn dus zeker bij om te kiezen voor een circulair kantoor. En de planeet en onze nakomelingen natuurlijk ook, omdat het zorgt voor grondstoffenbesparing."


Nieuwe verdienmodellen

“Dat betekent wel dat fabrikanten en leveranciers van circulaire oplossingen andere verdienmodellen zullen moeten omarmen. Hergebruik betekent per definitie minder verkoop, dus is het beter om producten bijvoorbeeld al eens dienst te verkopen, waarbij terugkerende inkomsten gegenereerd worden en het product finaal terug naar de fabrikant of leverancier gaat, die de restwaarde dan kan verzilveren.”

Hergebruik ter plaatse in natuurlijk nog iets anders dan hergebruik van materialen en producten in een ander project. Dat laatste is volgens Lieven De Groote moeilijker tot dagelijkse praktijk te maken. “Het afstemmen van vraag en aanbod van materialen is vandaag immers nog altijd een drempel bij circulair bouwen. Maar we moeten de kantoormarkt niet enkel zien als een materialenbank, maar evengoed als een ruimtebank, waarbij de bezetting van de gebouwde kantooromgeving in kaart wordt gebracht en leegstand wordt opgespoord en gedocumenteerd, om die leegstaande kantoren daarna open te kunnen stellen voor de markt. Huurkosten zullen daardoor ook kunnen worden gereduceerd, doordat er minder onnodig gehuurd wordt.”

Heeft Lieven De Groote tot slot nog een gouden tip op het vlak van circulaire kantoorinrichting voor ontwerpers of opdrachtgevers? “Toon veerkracht en stem kantoorontwerpen en -inrichtingen af op de flexibele, meer dynamische manier van werken waar pandemieën, andere crises, digitalisering en nieuwe manieren van verplaatsen voor hebben gezorgd", besluit hij.

Het webinar van Circubuild over circulaire kantoorinrichting op 25 april gaat door van 10.30 tot 12 uur. Alle info vind je hier. Via dezelfde link kan je je ook registreren. De teller staat nu al op meer dan 150 registraties.

Deel dit artikel:

Onze partners