Madaster België opent voor hele bouwsector

Madaster België opent zijn platform voor de hele bouwsector. Op die manier wordt het voor iedereen mogelijk om circulair te bouwen. “De bedoeling is om van alle gebouwen materialendepots te maken”, zegt Johan Klaps, directeur van Madaster België. ”Alleen zo kunnen we de CO2-uitstoot in de bouwsector drastisch terugdringen.”

Madaster maakte de afgelopen vijf jaar op de internationale markt geleidelijk de transitie van een digitale tool dat de mogelijkheid biedt een register bij te houden van alle materialen in een gebouw naar een integraal platform dat ook waardevolle informatie verschaft over die materialen. Het geesteskind van de Duitse architect Thomas Rau met een eigen bureau in Amsterdam kwam in juni 2021 naar België. Het zocht vervolgens een 20-tal zogenaamde Madaster Max-pioniers die samen met Madaster gedurende twee jaar het platform op punt stelden. 


Transparantie in circulariteit

Nu opent Madaster zijn Belgische platform dus voor de hele bouwsector, om zo van alle gebouwen materiaaldepots te maken. “Alleen zo kunnen we het gebruik van grondstoffen en de CO2-uitstoot in de bouwsector drastisch terugdringen”, zegt Johan Klaps, directeur van Madaster België. “Iedereen houdt zich naar eigen zeggen bezig met circulariteit, maar dat is moeilijk te checken. Madaster geeft een concrete, transparante score op circulariteit, vergelijkbaar met de gekende EPC-score: zoveel procent van een bouwwerk is circulair. Ook vertelt Madaster je wat de restwaarde is van materialen. Daardoor wordt het ook mogelijk om gebouwen te vergelijken, en in de ontwerpfase krijg je de kans om de juiste circulaire keuzes te maken.”

Dankzij de samenwerking met de Max-partners werden aan het Madaster-platform nog aspecten toegevoegd als losmaakbaarheid en een levenscyclusanalyse die zicht biedt op de zogenaamde embodied carbon van het gebouw. “Madaster stelt gebouweigenaars en -beheerders zo in staat om heel gericht te kunnen (bij)sturen op het vlak van circulaire ambities en hierover te rapporteren”, aldus Johan Klaps. “De nieuwe vormen van rapportage zijn volledig afgestemd op de nationale en Europese wet- en regelgeving. Er zijn flinke stappen gezet met de doorontwikkeling van het platform in 2022.”


Meer dan 25 materiaalpaspoorten

Madaster werkt heel simpel: laad het ontwerp van je gebouw op, via BIM of Excel, en Madaster verrijkt de materialen met circulaire en milieu-informatie en maakt een digitaal dossier van je gebouw. “Er werd door de Belgische Max-partners voor meer dan 25 gebouwen een materiaalpaspoort aangemaakt”, zegt Platform Manager Vincent Verbruggen. “We luisterden daarbij naar hun bevindingen en verbeterden ons platform waar nodig. Dat blijven we ook doen.”

“In 2022 hebben we een lange lijst van belangrijke functionaliteiten toegevoegd, met de generieke datasets van EPEA, een nieuwe 3D-viewer, nieuwe dashboards en benchmarking. We bleven ons daarbij richten op onze kerntaak: het creëren van een circulaire economie in de gebouwde omgeving door nieuwe vormen van waarde te creëren, afval te elimineren en onnodig verbruik van grondstoffen te voorkomen.”

“We hebben zeer uiteenlopende gebruikersgroepen, waaronder eigenaars van en investeerders in vastgoed, projectontwikkelaars, overheden, bouwers, producenten, consultants, financiële dienstverleners, sloopbedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Met zo'n grote verscheidenheid is het een hele uitdaging om te anticiperen op wat elke gebruikersgroep uit het platform wil halen, vooral als we meer KPI's toevoegen.”


Lage instapprijs

Je kan al circulair bouwen met een Madaster-abonnement voor slechts 1.000 euro per jaar. En partner (wat je meer diensten oplevert, zie verder, red.) – ben je al vanaf 3.500 euro. “Daarmee kan je een materiaalpaspoort maken voor één gebouw. De prijzen om in te stappen zijn bewust laag gehouden zodat het voor iedereen mogelijk is circulair te bouwen”, zegt Johan Klaps.

“Het toevoegen van een extra gebouw kost slechts 100 euro. Partners krijgen meer ondersteuning bij het gebruik van het platform, visibiliteit op onze kanalen en profiteren mee van ons circulaire netwerk. Tegen eind 2023 verwachten we meer dan 50 gebouwen op het platform geregistreerd te hebben. Dat betekent toch een grote stap in het reduceren van de CO2-uitstoot van de bouwsector”, besluit Johan Klaps.

Met SOPREMA, Beddeleem, Interalu en CONIX RDBM Architects waren er onder de Madaster Max-partners ook vier bedrijven die ook partner zijn van Circubuild. 

Deel dit artikel:

Onze partners