Madaster België verwelkomt 24ste Max-partner en is bijna klaar voor grote uitrol

Met Redevco, een vastgoedspecialist die een positieve bijdrage wil leveren aan meer duurzame en leefbare stads- en winkelgebieden, verwelkomde Madaster België al zijn 24ste zogenaamde Max-partner. Het platform voor de aanmaak van materialenpaspoorten is zo stilaan klaar voor de grote uitrol in ons land. "Die komt er in het voorjaar van 2023", maakt Johan Klaps, directeur van Madaster België, zich sterk.

In de laatste fase voor de brede uitrol van Madaster in ons land, een digitaal platform dat fungeert als bibliotheek en generator van materiaalpaspoorten, ging Madaster ook hier – zoals eerder in de andere landen waar het platform vandaag operationeel is – op zoek naar zogenaamde Max-partners. Dat zijn bedrijven die een contract voor twee jaar ondertekenen en vervolgens alle mogelijke Madaster-licenties en -opleidingen krijgen. Madaster neemt de Max-partners echt bij de hand: het helpt hen hun eerste projecten op te laden, organiseert netwerkmeetings … De Max-versie van Madaster, die sinds oktober vorig jaar online is maar enkel te gebruiken is door de Max-partners, is ook voor Madaster zelf interessant: de feedback van de Max-partners helpt het platform de laatste puntjes op de i te zetten voor de grote lancering bij het brede publiek.

Redevco, er eigenlijk al bij van bij de start van Madaster in 2017 in Nederland, zal nu dus ook in België optreden als Madaster Max-partner en zijn gebouwen en de daarin verwerkte materialen digitaal documenteren.


"The Leaf als maatstaf" 

Met winkelcentrum The Leaf in Ternat scoorde Redevco destijds alvast 58% op de Madaster-circulariteitsindex, een meetinstrument voor de circulariteit van een gebouw dat Madaster ontwikkelde in samenwerking met EPEA en dat rekening houdt met de herbruikbaarheid van de gebruikte materialen. Dat is volgens Madaster een topscore voor een retailpark. “Redevco wil een voorloper zijn op het vlak van circulariteit in zijn bouwprojecten”, zegt Nele Schelfhout, Head of Project Management bij Redevco Belgium. “Daarom namen we in 2017 al contact op met Madaster om een materialenpaspoort aan te maken voor het 28.000 m² grote winkelpark in Ternat. Door de materialen vast te leggen in een open platform, ontstaat de mogelijkheid om enerzijds de materialen later te gaan hergebruiken en anderzijds de graad van circulariteit van een project (financieel) meetbaar te maken. Redevco wil The Leaf gebruiken als maatstaf om meer circulair te bouwen in zijn toekomstige projecten.”

Schelfhout geeft toe dat circulariteit ook binnen Redevco een leerproces is. “We hebben dankzij onze samenwerking met innovatiepartner EPEA heel wat opgestoken tijdens het ontwerp en de realisatie van The Leaf, een herontwikkelingsproject. We beseffen bij Redevco maar al te goed dat we die omslag naar meer circulariteit in de bouw moeten maken.”

Redevco pleit ook voor een betere samenwerking in de bouwsector om circulair bouwen te faciliteren. “We moeten opgedane leerlessen rond circulair bouwen delen met anderen. De urgentie van de situatie vraagt nu eenmaal om duidelijke acties. Het gaat hier tenslotte om hoe we met onze aarde en haar grondstoffen omspringen. Wij willen onze ervaring over onze constructieve samenwerking met EPEA en Madaster delen met anderen bedrijven in de bouwsector om de circulariteit in de bouwsector een serieuze boost te geven. En uiteraard zullen we ook voor onze volgende projecten RICH’L in Waterloo en de Brico-site in Oostakker een materialenpaspoort maken.”


"Ervaren partner"

Bij Madaster België wrijven ze zich in de handen met de komst van Redevco als Max-partner. “Het is de eerste ‘Max’ die al een materialenpaspoort had in Madaster nog voor hij aansloot bij ons”, lacht Madaster België-directeur Johan Klaps. “We zijn uiteraard opgetogen dat een partner die ervaring heeft met samenwerkingen tussen bouwpartners rond materiaalpaspoorten ons vervoegt, want een gebouwenpaspoort maken in Madaster is een koud kunstje gezien de automatisering van het proces, maar toch merken we dat een betere verstandhouding tussen de verschillende bouwpartners van een project het allemaal nóg zou kunnen vergemakkelijken. Dat Redevco zijn ervaring daarrond wil delen met de sector is een groot pluspunt en zal de drempelvrees bij anderen wegnemen.”

"Met 24 Max-partners hebben we min of meer ons objectief bereikt", geeft Klaps nog mee. "We zijn nu stilaan klaar voor de grote uitrol van het platform in België. Die komt er dan ook in het voorjaar van 2023."

Met CONIX RDBM Architects, Beddeleem, Interalu en SOPREMA telt Madaster België ook vier Max-partners die ook Circubuild-partner zijn.

Deel dit artikel:

Onze partners