Madaster officieel erkend door Dutch Green Building Council als losmaakbaarheidsinstrument

Dutch Green Building Council (DGBC), een Nederlandse landelijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te maken, heeft Madaster, het bekende kadaster voor bouwmaterialen, officieel erkend als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid in de bouw. De betrouwbare inzichten die het platform biedt over de mate waarin gebouwen te demonteren zijn op alle schaalniveaus, maken hoogwaardig hergebruik mogelijk.

Losmaakbaarheid is een van de belangrijkste voorwaarden voor circulair bouwen. Inzicht in de mate van demonteerbaarheid van producten en materialen in gebouwen maakt het immers mogelijk ze zorgvuldig te ontmantelen en de componenten te redden voor hergebruik of recyclage.

DGBC, dat een brede achterban van zo’n 380 partners uit de bouw- en vastgoedsector heeft en de BREEAM-NL keurmerken ontwikkelt en beheert, heeft voor de mate van losmaakbaarheid een meetmethodiek ontwikkeld. De methode is gebaseerd op vier factoren: het type verbinding, de toegankelijkheid van de verbinding, de doorkruising en de randopsluiting. Per bouwelement wordt bekeken hoe het met elk van die vier factoren gesteld is en dat wordt dan teruggebracht naar één score. Die score kan vervolgens gewaardeerd worden in de bestaande systematiek van BREAAM-NL, maar komt bijvoorbeeld ook terug in Het Nieuwe Normaal, een standaard voor circulair bouwen ontwikkeld door Cirkelstad.

“Losmaakbaarheid is een aantal jaren geleden geïntroduceerd en inmiddels een belangrijke indicator geworden om gebouwen circulair te ontwerpen en bouwen. De methodiek is onder andere in de BREEAM-NL-beoordelingsrichtlijnen Nieuwbouw 2020 en Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023 opgenomen. We vinden het belangrijk dat er één taal wordt gesproken wanneer het over circulair bouwen gaat en juichen het toe dat de verschillende raamwerken, tools en certificeringssystemen dezelfde methodieken gebruiken, zo ook de losmaakbaarheidsindex van Madaster”, aldus Ruben Zonnevijlle, programmamanager circulariteit bij DGBC.

De erkenning van Madaster als gevalideerd instrument voor het berekenen van losmaakbaarheid onderstreept de betrouwbaarheid van de tool. Het berekeningsproces is in Madaster bovendien geautomatiseerd door middel van de BIM-integratie. Daardoor wordt het voor gebruikers van Madaster nog eenvoudiger om losmaakbaarheid te meten en het ontwerp en uiteindelijke gebouw op dat vlak beter te maken.

“Deze officiële erkenning markeert een cruciale stap voor Madaster in zijn missie om een circulaire bouweconomie te faciliteren. Madaster zet hiermee de volgende stap in zijn ontwikkeling als dé complete tool voor het meten en analyseren van milieu- en circulaire kenmerken van vastgoed”, besluit Jeroen Broersma, managing director van Madaster Nederland

Deel dit artikel:

Onze partners