Materialenpaspoort vanaf 2022 wettelijk verplicht in Nederland?

In Nederland zal bevoegd minister Kasja Ollongren begin 2022 beslissen of een materialenpaspoort wettelijk verplicht wordt. Op advies van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) zal ze eerst wel meer onderzoek laten doen naar de behoefte eraan in de bouwketen. Dat staat te lezen op de website van CBE.

Bij onze noordenburen werken zowel de overheid als private partijen nu en dan al met materialenpaspoorten. Het gaat dan meestal om praktijktests. Het gebruik van materialenpaspoorten wordt in Nederland gestimuleerd, maar is er, net als bij ons, niet verplicht.

Een wettelijke verplichting van het materialenpaspoort is in Nederland wel al lang een thema, en bevoegd minister Kasja Ollongren laat nu weten dat ze gehoor geeft aan het recente advies van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) – dat eind 2018 werd opgericht en bestaat uit vertegenwoordigers van overheden, de bouwsector en de sector van grond-, weg- en waterbouw – om meer onderzoek te laten doen naar de behoefte aan zo’n paspoort en er gerichte praktijkproeven rond te laten uitvoeren. Ze verwacht begin 2022 op basis van de bevindingen een beleidsvoorstel te kunnen overmaken aan de Tweede Kamer.


Antwoord nodig op 4 vragen

Het CBE stelt dat er antwoord nodig is op de volgende vier vragen: welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te werken? Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze info leidt tot circulair gedrag? Welke (alternatieve) instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien en wat zijn de kosten en baten van deze instrumenten? In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke info beschikbaar is?

De minister laat ook weten dat er een berekeningsmethode wordt uitgewerkt als voorbereiding op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie-eis van nieuwbouw van woningen en kantoren naar renovatie- en transformatieprojecten. De Stichting Bouwkwaliteit (SBK) zal die methode voor de uniforme berekening van milieuprestaties van circulaire maatregelen rond de jaarwisseling publiceren. De minister zegt ook nog binnenkort ook een duurzaamheidskader voor biomassa te presenteren, waarin ook aandacht zal zijn voor biomassa als bouwmateriaal. Daarnaast wordt begin 2021 een strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’ aan de Kamer gestuurd.

Deel dit artikel:

Onze partners