Mechelen opent duurzaam parkeergebouw

Stad Mechelen opende op maandag 21 november de gloednieuwe parkeergarage Parking Keerdok. Het project van Montreal en Kairos, beide pioniers in het omvormen van verlaten stadsdelen tot waardevolle, aantrekkelijke en duurzame woonomgevingen, luidt de start in van een grootschalige transformatie van de omgeving rond het Keerdok tot een bruisende, nieuwe stadswijk. De parkeergarage, van de hand van POLO Architects en archipelago, werd gerealiseerd volgens enkele principes van circulair bouwen. 

De parkeergarage Parking Keerdok, een architecturaal hoogstandje en een belangrijke nieuwe landmark voor de stad Mechelen, is zo ontworpen dat ze in de toekomst vlot kan omschakelen naar meer of net minder parkeren en speelt zo in op evoluties in de mobiliteit, zoals autodelen. De verdiepingen van Parking Keerdok kunnen immers zonder grote verbouwingen van functie wijzigen. In elke verdieping kunnen eenvoudig werk- en/of woonunits geschoven worden.

De bouw van Parking Keerdok, met de kenmerkende betonnen kruisen, was minutieus werk, vertelt Wim Straetmans, Executive Director van ontwikkelaar Kairos: “Het gevelraster oogt niet enkel mooi, maar draagt het volledige gebouw. Dat is baanbrekend. Het parkeergebouw is één grote, kolomvrije overspanning met extra vrije hoogte en kan daardoor gemakkelijk herbestemd worden voor kantoren, retail, bedrijven of zelfs woningen.”

Die stelling werd ook al bewezen. “De kantoren op de twee bovenste lagen van Parking Keerdok zijn opgevat als invullingen van twee ‘gewone’ parkeerlagen. Het zijn geïsoleerde box-in-boxvolumes in hout en glas die binnen het grotere casco zijn opgesteld”, verduidelijkt Wim Straetmans.


Totem

Voor het circulaire karakter van Parking Keerdok zijn echter nog enkele andere elementen verantwoordelijk. Zo werd bij de bouw van de parkeertoren gebruikgemaakt van de Totem-duurzaamheidsmeter, de Belgische tool voor de beoordeling van de milieuprestatie van gebouwen op basis van een levenscyclusanalyse van de erin verwerkte materialen. Dat leidde logischerwijs tot de keuze voor milieubewustere materialen.

De kruisen uit prefabbeton die de gevel en draagstructuur vormen, zijn ook omkeerbaar met elkaar verbonden. Daarnaast werd besloten om in plaats van losse X-elementen, gecombineerde X’en met balken te creëren, goed voor een aanzienlijke vermindering in het aantal elementen en koppelingen, met een beduidend kortere doorlooptijd van de montage tot gevolg.


Dakterras

Naast een 500-tal parkeerplaatsen, oplaadpunten voor elektrische auto’s en kantoren, huisvest Parking Keerdok op een totale vloeroppervlakte van net geen 19.000 m² ook een ruime overdekte fietsenstalling met oplaadpunten voor elektrische fietsen en een buurtsupermarkt. Op het dak vind je een stadsterras met bomen dat een prachtig uitzicht biedt op Mechelen. Twee verdiepingen lager is er ook een evenementenplein voor publieke activiteiten. 

“Parking Keerdok is veel meer dan de klassieke randparking. Het belang van dit gebouw overstijgt het buurtniveau. Het creëert meerwaarde voor de hele stad en zet mensen en leefbaarheid centraal. Dat is de maatschappelijke drijfveer die we consequent doorvoeren in al onze projecten. We ontwikkelen groene plekken met belevingswaarde, die ten dienste staan van en gedragen worden door de buurt”, zegt Bart Langens, gedelegeerd bestuurder van Mont-Real.


Zelfvoorzienend in hernieuwbare energie

Parking Keerdok is uitgerust met een zonnepanelendak van 419 panelen met een vermogen van ongeveer 170 kWp, genoeg om zichzelf volledig te voorzien van hernieuwbare energie. 

Ruim de helft van de elektriciteitsproductie stroomt naar de laadinfrastructuur. De rest naar de kantoren en de supermarkt onderaan in het gebouw. Een slim energiebeheersysteem maakt het voor die verschillende gebruikers mogelijk hun mogelijke overschotten met elkaar te delen. Om dat te realiseren werkten Energytix, studiebureau Ingenium en de stad Mechelen nauw samen. De kantoren en supermarkt zijn niet aangesloten op het gasnet, maar halen de warmte uit de bodem, met geothermie. Met de steun van Europa (via het ACCES-project, red.) moet Keerdok een toonbeeld van laadinfrastructuur en energiemanagement worden op Europees niveau.

De stroom geleverd door de zonnepanelen zal ook onder meer gebruikt door de SAPPceiling-plafonds van Interalu die in de kantoren op de twee bovenste verdiepingen kwamen. Die klimaatplafonds brengen de ruimtes snel en met een minimum aan energie op de gewenste temperatuur.


Eerste project van masterplan

Parking Keerdok vormt samen met zijn omgeving een slimme mobiliteitshub, waar bewoners en bezoekers 24/7 terechtkunnen. De wordt parking dé hotspot voor elektrisch laden en autodelen, maar het accent ligt vooral op verplaatsingen te voet, per fiets of bus. De publieke ruimte rond het parkeergebouw is volledig verkeersvrij. Je kan er vlot op een fiets of deelfiets van Blue-bike overstappen. En in de lockers van de parking laad je je fietsbatterij dus op met stroom van de zonnepanelen op het dak. Vanuit het parkeergebouw fiets of wandel je via de nieuwe fiets- en voetgangersbrug snel en veilig naar het 750 meter verder gelegen historische stadscentrum van Mechelen.

Ara en Vogt Landscape Architects verzorgden het bijbehorende landschapsontwerp van Parking Keerdok. BAM Interbuild stond in voor de werken. De betonnen kruisen werden geleverd door Verheyen, specialist in architectonisch prefabbeton en onderdeel van B&R Bouwgroep.

De parkeergarage, die overigens elke dag de klok rond open zal zijn, is het eerste project dat wordt opgeleverd binnen het masterplan Keerdok. De komende jaren evolueert die gelijknamige plek in de Maneblusserstad naar een nieuwe, duurzame stadswijk met zowat 550 woningen, een levendig centraal ontmoetingsplein – het huidige Rode Kruisplein – met horeca, vernieuwde kades en een stadspark inclusief minibos. De parkeertoren zal worden uitgebaat door Indigo. Dat streeft daarbij naar CO2-neutraliteit, onder meer door het afsluiten van groene stroomcontracten (het project is dan wel zelfvoorzienend in hernieuwbare energie, de vraag naar elektriciteit loopt vaak niet samen met de productie via de PV-panelen. Indigo zal om die reden ook een proefproject opstarten met laadpalen die ervoor zorgen dat overtollige stroom gemaakt door de zonnepanelen kan worden opgeslagen in batterijen van de auto's, red.). Indigo heeft immers de ambitie het Europees Ecolabel te behalen voor Parking Keerdok. De Stad Mechelen voorziet vanaf 25 november ook een bootshuttle tussen de parkeertoren en het stadscentrum.

In maart 2023 starten Montreal en Kairos met de bouw van een nieuwe residentieel gebouw, Dok Mechelen.

Deel dit artikel:

Onze partners