Mechelen zet als eerste stad handtekening onder Vlaams Betonakkoord

Stad Mechelen ondertekende als eerste stad het Vlaamse Betonakkoord dat de bouwsector in Vlaanderen eind vorig jaar lanceerde. Met dat engagement wil de stad het hoge grondstoffengebruik en de CO2-uitstoot die met de productie en het gebruik van beton samenhangen, naar beneden brengen.

Burgemeester Alexander Vandersmissen licht toe: “De voorbije jaren heeft Mechelen vooropgelopen in lokaal klimaatbeleid. We wonnen de European Green Leaf Award en zaten in 2021 met Europese hoofdsteden als Parijs, Stockholm en Warschau een jaar lang in de politieke cockpit van het Europese klimaatbeleid. Met de ondertekening van het betonakkoord als eerste stad in Vlaanderen bestendigen we onze leidinggevende positie in innovatieve klimaatoplossingen.”

Beton heeft immers niet alleen omwille van het intensieve primaire grondstoffenverbruik een hoge milieu-impact, de productie van cement op basis van klinker, dat gebruikt wordt als bindmiddel in beton, is wereldwijd verantwoordelijk voor 5 tot 8% van de totale broeikasgassenuitstoot en rond 3,5% op Belgisch niveau.


Materialenvoetafdruk met 30% naar beneden tegen 2023

Schepen Patrick Princen, bevoegd voor Klimaat en Openbare Werken legt uit: “Om onze impact op het klimaat structureel naar omlaag te brengen, moeten we niet alleen werken op het inperken van de rechtstreekse uitstoot van broeikasgassen, zoals ons energieverbruik of onze mobiliteit, maar ook op de indirecte uitstoot die gekoppeld is aan de producten die we kopen of de materialen die we gebruiken. Met de stad streven we naar een vermindering met 30% in de materialenvoetafdruk tegen 2030. Dat is ons doel wanneer we werken aan de circulaire economie. Ook in de stad van de toekomst zal er, met oog voor klimaatneutraliteit en open ruimte, blijvend geïnnoveerd, gebouwd en gerenoveerd worden. Het verduurzamen hiervan is dan ook een cruciaal onderdeel in onze ambitie om klimaatneutraal te worden.”


"Al heel wat voorbeelden in onze stad"

Met de ondertekening van het Vlaams Betonakkoord, een engagementsverklaring die overheden, bedrijven, aannemers, studiebureaus enzovoort kunnen ondertekenen om samen duurzaamheidsdoelstellingen rond de toepassing van beton waar te maken, engageert Mechelen zich om een aantal targets te halen tegen 2030. Tegen dan zullen gebouwen bijvoorbeeld alleen nog maar zo ontwerpen worden dat betonnen elementen maximaal hergebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt alle beton dat vrijkomt bij sloop en dat nog goed is, hergebruikt in stortklaar beton, wegenbeton en/of geprefabriceerd beton. Op die manier wordt gestreefd naar een vermindering met 50% van CO2-equivalent-uitstoot van beton. Het is de ambitie van Mechelen om tegen 2050 naar 0 kg CO2-equivalent-uitstoot per kubieke meter beton te evolueren. 

Schepen Patrick Princen: “In de stad zijn al heel wat goede voorbeelden te vinden. Zo is er circulair beton gebruikt bij de bouw van de Komet-site en het modulaire parkeergebouw aan het Keerdok en worden muren van de oude bibliotheek hergebruikt in het woonproject dat momenteel verrijst op dezelfde plek. Met de ondertekening van het Vlaams Betonakkoord zetten we de stap naar een structurele verankering van zo’n duurzame principes, zodat de circulaire principes niet project per project maar elkaar stadsbreed kunnen versterken.”

Deel dit artikel:

Onze partners