Meer dan 600 Brusselse bouwactoren zetten zich in voor de omschakeling naar circulair bouwen

Het programma build circular.Brussels, dat in het najaar van 2020 van start is gegaan tegen de achtergrond van de gezondheidscontext, viert zijn eerste jaar en overtreft de ambitie van 600 geëngageerde bedrijven: het programma dat de klimaatimpact van de bouwsector wil verminderen, heeft al bijna 120 bedrijven ondersteund en meer dan 650 mensen opgeleid. Het team zal zijn opdracht in 2022 voortzetten en kosteloos ondersteuning blijven bieden aan bouwbedrijven die actief zijn in het Brussels Gewest en die voor een circulaire aanpak willen kiezen.

Sinds meer dan een jaar werken de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) en ConstruCity.brussels samen met het WTCB aan de uitvoering van het project build circular.brussels: bouwbedrijven een gepersonaliseerd traject aanbieden om meer te leren over circulair bouwen, inclusief begeleiding en opleiding op maat onder begeleiding van deskundigen. Die bereidheid van het Brussels Gewest om professionals uit de bouwsector te ondersteunen en op te leiden op het vlak van circulair bouwen, past in de nieuwe RENOLUTION-strategie om de Brusselse gebouwen te renoveren. Het doel is het gemiddelde energieverbruik per inwoner tegen 2050 met een factor drie te verminderen. Het energieverbruik van de gebouwen in Brussel is bij de hoogste in Europa. Het is verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot van broeikasgassen in Brussel.

Alain Maron, Brussels minister van Leefmilieu, Klimaattransitie en Energie: "Duurzame renovatie is de kern van het RENOLUTION-project. De uitdaging is om samen de renovatie van gebouwen te versnellen, voor het klimaat, voor de energierekeningen en voor de werkgelegenheid in Brussel. De Brusselse regering werkt nauw samen met architecten, projectontwikkelaars, aannemers, de financiële sector, administraties en de politieke wereld om overleg te plegen en samen de instrumenten te ontwikkelen om deze strijd te winnen.

Build circular.brussels hanteert een lijst met circulaire criteria waaraan alle deelnemers van het programma uiteindelijk moeten voldoen. Alle bouwactoren voor dewelke dat al het geval is, inmiddels 60, staan op een lijst die up-to-date wordt gehouden door build circular.brussels. Het is de bedoeling dat zij op ruime schaal wordt verspreid bij publieke en private opdrachtgevers die renovatiewerken willen uitvoeren in de hoofdstad. Homegrade.brussels, het aanspreekpunt voor gebouweigenaars in het Brussels Gewest, zal de lijst verspreiden in het kader van zijn opdracht voor RENOLUTION.

"De sector toont een groeiende belangstelling voor duurzame renovatietechnieken. De verlenging van het programma in 2022 zal ons in staat stellen de steun voor de specifieke behoeften van de bedrijven te consolideren", besluit Laurent Schiltz, secretaris-generaal van de CBB-H.

Deel dit artikel:

Onze partners