Minister Diependaele bezoekt CO2-neutrale strippenlijn van Wienerberger

Als Vlaams minister van Wonen streeft Matthias Diependaele naar een klimaatneutrale huisvesting en het verduurzamen van de eigendomswoningen. Dat streven naar duurzaamheid deelt de Vlaamse minister alvast met Wienerberger. Dat kon hij afgelopen vrijdag zelf vaststellen tijdens zijn bezoek aan de productievestiging van de baksteenfabrikant in Kortemark, waar Wienerberger de eerste CO2-neutrale productielijn voor gevelsteenstrippen operationeel heeft.

Bij het begin van zijn ambtstermijn maakte minister Diependaele er een strategische doelstelling van onze Vlaamse woningen te verduurzamen. Hij zet zo onder meer in op het stimuleren van het renoveren van Vlaamse huurwoningen, een klimaatneutrale sociale huisvesting en het verduurzamen van eigendomswoningen.


Klimaatneutrale bakstrippenlijn

In het behalen van die doelstellingen blijken de duurzame producten van Wienerberger een toegevoegde waarde te bieden. Met de dunne gevelsteenstrippen van de fabrikant is het bijvoorbeeld mogelijk om bestaande woningen bijkomend te isoleren zonder plaatsverlies binnen of buiten. Dat plaatsverlies blijkt vaak een struikelblok in het realiseren van de plannen.

Een bijkomende troef van de innovatieve Wienerberger-steenstrippen is het feit dat ze duurzaam worden geproduceerd. De strippen worden immers niet meer gezaagd uit volwaardige gevelstenen, maar via een computerprogramma meteen op de juiste dikte van 2 cm vervaardigd, dus zonder restafval.

Een ander duurzaam aspect van het nieuwe productieproces in Kortemark is dat de lijn volledig CO2-neutraal is dankzij een volledige elektrische voeding. De oven wordt voor 25% gevoed door een eigen PV-installatie, aangevuld met 100% groene energie. De oven werkt met stralingswarmte, waarbij de restwarmte gerecupereerd wordt en vervolgens benut wordt in de drogerij. De eventuele bijkomende energie die daar nog nodig is, is ook volledig elektrisch. Zo is er helemaal geen fossiele brandstof meer nodig om de steenstrippen te produceren.


Bijdrage tot ambitieuze Vlaamse doelstellingen

Minister Matthias Diependaele mocht die duurzame voordelen van de gevelsteenstrippen vrijdag met eigen ogen ontdekken tijdens een bezoek aan de innovatieve productielijn in Kortemark. “Als minister van Wonen kan ik alleen maar toejuichen dat de Vlaamse bouwsector ten volle inzet op innovatie en duurzaamheid. Als we de ambitieuze Vlaamse doelstellingen willen behalen, zullen we dat samen met de industrie moeten doen. Dit innovatief productieproces is alvast een grote stap in de goede richting. Het zijn toonaangevende Vlaamse bedrijven zoals Wienerberger, die duurzame woningbouw mogelijk maken. De huidige energiecrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe noodzakelijk deze projecten zijn.”


Gedeelde visie

De nieuwe CO2-neutrale productielijn van Wienerberger is de eerste in zijn soort in de baksteenindustrie. Ze illustreert treffend de ambitie van Wienerberger om zijn volledige productieproces en bedrijfsvoering tegen 2050 volledig CO2-neutraal te maken, nog een duurzaamheidsaspect waarover de Vlaamse overheid en Wienerberger op één lijn zitten.

Deel dit artikel:

Onze partners