Modulair ontwerp maakt nieuw hoofdkantoor CM Limburg aanpasbaar (archipelago)

Aan de Herkenrodesingel in Hasselt prijkt sinds vorige zomer het nieuwe hoofdkantoor van CM Limburg. Het gebouw vormt een toonbeeld van het zogenaamde nieuwe werken, maar heeft ook ontwerpmatig en bouwkundig een voorbeeldfunctie. Archipelago ontwierp het nieuwe hoofdkantoor immers volgens enkele principes van circulair bouwen. Aanpasbaarheid is daar het belangrijkste van: het modulaire ontwerp laat toe dat de ruimtes makkelijk een andere functie kunnen krijgen wanneer veranderende behoeften daar in de toekomst om vragen.

Het nieuwe hoofdkantoor werd dus enerzijds geconcipieerd met aandacht voor het fysiek en mentaal welzijn van de mensen die erin werken, en anderzijds met een focus op flexibiliteit, zodat het gebouw in de toekomst makkelijk kan worden aangepast aan veranderende behoeften, wat CM Limburg in staat stelt als organisatie te evolueren en – wat weer samenhangt met het eerste objectief – haar medewerkers, vrijwilligers en ook leden op lange termijn een gezonde en comfortabele (werk)omgeving te bieden.

Het ontwerp van archipelago biedt een scala een nieuwe werk- en vergaderplekken, waarvan een deel zich ook buiten bevindt. Het gebouw is strategisch ingebed tussen de Hasseltse Ring en het Demerpark en maximaliseert de verbinding met het groen van het park: grote ramen bieden publieke functies zoals de lobby, de kinderopvang, de ontspanningsruimtes en het restaurant zicht op het groen en die ruimtes kregen ook verschillende buitenterrassen langs de parkkant. Bij de realisatie van de gebouwschil werden systemen van Schüco gebruikt, FWS 50, AWS 75 SI+ en ADS 75 HD. Het gaat om systemen van standaardaluminium. Ze bevatten met andere woorden zelf geen gerecycleerd aluminium, maar zijn uiteraard wel volledig te recycleren.

Het landschap rond het gebouw, ontworpen door OMGEVING, moedigt aan tot wandelen en fietsen en de architecten trokken dat idee ook door naar de binnenkant van het gebouw, met de creatie van een route die start aan de inkom en zoals een boom doorheen het volledige kantoorgebouw groeit, via onder meer ruime trappen en over een warme houten vloer. Naast beweging, stimuleert die circulatie ook formele en informele ontmoetingen, waarvoor specifieke (werk)plekken werden voorzien. Ook langs die route werd de nabijheid van het Demerpark benadrukt, met grote terrassen waar zowel ontspannen als buitengewerkt kan worden.

Ondersteunende functies zoals logistieke ruimtes en parking werden zo ontworpen dat ze de publieke werking van het gebouw niet verstoren.


Active House Award 2024

De aandacht die doorheen het ontwerpproces werd besteed aan duurzaam en mensgericht ontwerpen leverde het nieuwe hoofdkantoor van CM Limburg een Active House Award 2024 op. Er loopt momenteel ook een procedure om het gebouw te certificeren met een WELL Building Standard- en BREEAM-certificaat, die de aandacht doorheen het ontwerpproces voor het welzijn van de eindgebruikers moeten erkennen.


MODULAIR RASTER

Zijn aanpassingsvermogen heef het gebouw te danken aan zijn modulaire en zogenaamde scenario-based ontwerp. Archipelago ontwikkelde de grondplannen op basis van een modulair raster dat werkt met afmetingen van 1,35 meter of meervouden. Dat werd verder ingevuld met modulaire en herbruikbare wanden van Beddeleem. Het repetitieve grid en de verplaatsbare wanden zorgen er samen met de gevelopeningen en verlaagde plafondeilanden die met het oog op eenvoudige aanpassingen ook modulair ontworpen werden voor voor dat de ruimtes makkelijk een andere functie kunnen krijgen wanneer veranderende behoeften daar in de toekomst om vragen.

Met een eigen circulatie en eigen technieken – om de milieu-impact van onderhoud te beperken werd met onderhoudsarme materialen gewerkt – voor elk van de vier gebouwdelen die met een gemeenschappelijke plint en passerellen met elkaar verbonden zijn, kan het hoofdkantoor bovendien eenvoudig worden opgesplitst in autonoom functionerende delen. 


Materiaalminimalisatie en losmaakbaarheid

Naast aanpasbaarheid, was ook materiaalminimalisatie een aandachtspunt voor archipelago. In eerste instantie werd het materialenpallet uitgezuiverd tot enkel die materialen overbleven die echt nodig waren. In tweede instantie lieten de architecten elk materiaal zo veel mogelijk functies vervullen. Een voorbeeld daarvan zijn elementen die zowel fungeren als signalisatie als als akoestisch element.

Ten slotte werd ook gestreefd naar een maximale losmaakbaarheid van de materialen. De tapijttegels – met gerecycleerde backing! – zijn daar slechts één voorbeeldje van.

Het nieuwe hoofdkantoor van CM Limburg werd opgeleverd in juli 2023, nadat de bouwwerken, uitgevoerd door Cordeel, in september 2020 gestart waren. Naast archipelago en OMGEVING waren ook Studieburo De Klerck (studie technieken), Riessauw (stabiliteitsstudie), Raco (BREEAM-begeleiding), CreteQ (veiligheidscoördinatie) en daidaloz peutz (studie akoestiek) bij het project betrokken. Imtech staat in voor het testen en het onderhoud van de technische installaties.

Deel dit artikel:

Onze partners