Nagalm én verspilling voorkomen met ACoustics as a Service

Product as a service is een businessmodel dat vaak – terecht – in één adem genoemd wordt met circulair bouwen. De producent blijft daarbij eigenaar van het product en verkoopt de dienst gelieerd aan dat product. Aan het einde van de levensduur neemt hij het product terug, zodat hij het (gedeeltelijk) kan hergebruiken. DOX Acoustics heeft al enige tijd ervaring met het concept en legt uit hoe het geen akoestische producten, maar wel akoestisch comfort op zich aanbiedt.

Een kernaspect van circulair bouwen is het hergebruik van materialen. Om dat te faciliteren, werd enkele jaren geleden het concept product as a service geïntroduceerd, een bedrijfsmodel waarin producten niet langer worden verkocht, maar worden aangeboden als een dienst. De producent blijft dus eigenaar van het product, dat hij na de levensduur ervan dan ook terugneemt, zodat hij het opnieuw kan gebruiken, of op z’n minst delen ervan, en het product niet zoals in het lineaire model gewoon bij het afval belandt. Zo verkoopt hij bijvoorbeeld zituren in plaats van stoelen, lichturen in plaats van armaturen, warmte in plaats van een boiler … “Of in ons geval een goede akoestiek in plaats van akoestische producten”, vertelt Annelies Lightband, Marketing & Communication Manager bij DOX Acoustics.

De totaalpartner in akoestische oplossingen uit het Antwerpse Kapellen sprong recent op de kar van circulair bouwen met wat het zelf ACoustics as a Service noemt. “Noden inzake akoestiek veranderen met de jaren, omdat ruimtes veranderen van functie, anders ingedeeld worden of nieuwe bewoners krijgen. Ook bouweisen op het vlak van akoestiek worden nu en dan bijgesteld. Met ons ACoustics as a Service-concept stellen wij ons in die context veel flexibeler op en kunnen wij onze klanten doorheen de jaren een continue evaluatie en desgevallend verbetering garanderen van hun akoestisch comfort. De producten blijven eigendom van ons, waardoor evaluaties en inspecties – die we jaarlijks uitvoeren en waarbij optioneel kan geopteerd worden voor een herindeling van de geleverde materialen – ook onder onze verantwoordelijkheid vallen. Én het is natuurlijk ook gewoon een businessmodel dat veel meer circulair en dus milieuvriendelijk is”, legt Lightband uit.


Vier opties bij afloop contract

“Na installatie van onze producten, waaraan altijd aan akoestische voorstudie voorafgaat, krijgen onze klanten dus de garantie op perfecte akoestische omstandigheden gedurende de hele contractduur, maar ook op financieel vlak ervaren ze voordelen. Ze doen immers geen eenmalige, aanzienlijke investering maar investeren gespreid over de duur van het contract, die vijf jaar bedraagt. De investering heeft zo een minder grote impact op het jaarlijkse budget.”

DOX Acoustics blijft dus eigenaar van de producten en neemt die aan het einde van de levensduur dan ook terug. “Waarop wij die op een milieuvriendelijke manier recupereren en een zinvol tweede leven geven. Momenteel nog via onze koopjeshoek en Rotor DC, maar vanaf 2021 volgens een volledig circulair model, waarbij we het product in eerste instantie een tweede keer zullen verkopen na eventueel herstel, of hergebruiken bij een andere klant en als dat niet gaat het product of stukken ervan eerst zullen proberen omvormen tot een nieuw product – bijvoorbeeld kernmateriaal van een wand gebruiken in een akoestisch zitmeubel – en anders recycleren tot basismateriaal voor nieuwe producten.”

“Maar de producten hoeven niet per se terug te komen. Wanneer het contract na vijf jaar afloopt, heeft de klant vier opties in functie van zijn (nieuwe) noden. Eén: het contract wordt verlengd met de bestaande producten, dan wordt de jaarlijkse fee verlaagd. Twee: het contract wordt verlengd met nieuwe producten, dan wordt de jaarlijkse fee herrekend. Drie: het contract wordt stopgezet en wij recupereren de producten. En vier: het contract wordt stopgezet en de klant koopt de producten over aan restwaarde.”

“ACoustics as a service is nog maar stap één van onze circulaire strategie, waarbij we het gebruik van onze producten proberen te optimaliseren. Aan stap twee zijn we nu volop aan het werken, maar daar kunnen we voorlopig nog niet mee naar buiten treden”, besluit Lightband mysterieus.

Deel dit artikel:

Onze partners