Natuurinclusief demonstratieproject (Dial Architects) etaleert ook tal van circulaire bouwprincipes

In natuurgebied ’t Burreken in Brakel werd eind vorig jaar het Faunahuis plechtig geopend, een demonstratieproject voor natuurinclusief (ver)bouwen. Het bijzondere project is vrucht van een herbestemming naar een ontwerp van Dial Architects en etaleert naast ingrepen om ruimte voor biodiversiteit te creëren ook verschillende principes van circulair bouwen. Op 29 maart geeft zaakvoerder van Dial Architects Geert Pauwels een rondleiding in het Faunahuis, waarvoor je nog steeds kan inschrijven.

Het Faunahuis, waar Dial Architects vier jaar intensief aan werkte met de vrijwilligers van natuurgebied ’t Burreken, etaleert natuurinclusieve bouwsystemen, -technieken en -materialen op schaal van de individuele woning die extrapoleerbaar zijn naar grotere projecten. t’ Burreken en Dial Architects zijn er dan ook van overtuigd dat natuurinclusief ontwerpen en (ver)bouwen in de toekomst alleen maar aan belang zullen winnen. De klimaatverandering dwingt ons volgens hen immers om de menselijke omgeving te delen met fauna zoals vleermuizen, uilen, solitaire bijen en vogels door in die omgeving de nodige aandacht te schenken aan flora. Ze zijn van mening dat de verschraling van de biodiversiteit een nog grotere uitdaging wordt voor de mens dan de opwarming van de aarde. “Want biodiversiteit staat garant voor voedselzekerheid, door bestuivers, degelijke medicijnen en menselijke resistentie tegen plagen”, motiveren ze.


Europese steun

Het Faunahuis betreft de herbestemming en renovatie van een verlaten maar verder geheel intacte woning op een bosperceel dat ’t Burreken nog niet zo lang geleden aankocht. Het project werd door vrijwilligers en enkele sponsors onder de vleugels van Natuurpunt Vlaamse Ardennen gerealiseerd met financiële steun van LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling.  

Naast oplossingen om natuurinclusief te (ver)bouwen, etaleert het Faunahuis ook verschillende principes van circulair bouwen. De herbestemming an sich is natuurlijk het meest zichtbare daarvan. Daarbij werd zo veel als mogelijk behouden wat er al was: structuur, vloeren, trappen, buitenschil en dak.


Restoverschotten en biogebaseerde materialen

Maar ook restoverschotten van bouwmaterialen vonden hun weg naar het project. Alle ‘nieuwe’ materialen zijn dan weer – niet verwonderlijk in dit bewuste project – biobased en dus regeneratief: hout werd gebruikt voor de structuur en bij de afwerking, als isolatie werd kalkhennep (voor de muren) en houtwol (voor het dak) gebruikt, en de muren werden afgewerkt met eindeloos recycleerbare leempleister. Al die materialen werden omkeerbaar toegepast.

Dial Architects ontwierp het ‘meubilair’ van het Faunahuis dan weer modulair: alle demonstratie-elementen zijn verrolbaar, inklapbaar of afneembaar. De ruimte kan zo naast voor demonstraties ook gebuikt worden om, bijvoorbeeld, te vergaderen.

Met decentrale warmtepompen, balansventilatie en regenwaterrecuperatie, alle ICT-gestuurd, werd ten slotte ook het energieplaatje zo circulair mogelijk ingekleurd.


Rondleiding

In het Faunahuis, waarvoor Driekwart Groen (natuurinclusief bouwen) en Labeau (stabiliteit) de nodige studies verzorgden, worden informatiemomenten, opleidingen en diverse andere activiteiten georganiseerd. Wie het Faunahuis eens wil bezoeken zonder aan een van die activiteiten deel te nemen, kan zich inschrijven voor de rondleiding die Geert Pauwels, zaakvoerder van Dial Architects, er op 24 maart geeft. Dat kan via een mailtje naar geert@dial-architects.be. Verdere details ontvang je daarna per mail.

Achter deze link vind je nog meer info over het Faunahuis.

Deel dit artikel:

Onze partners