NBN B 15-105: een nieuwe stap naar meer recycling van beton

De betonnormen NBN EN 206 en NBN B 15-001 definiëren de eisen voor gerecycleerde granulaten (beton en gemengd) en kunstmatige granulaten die in beton gebruikt mogen worden en de toelaatbare vervangingspercentages naargelang de omgeving waaraan het beton blootgesteld wordt. De nieuwe norm NBN B 15-105 beschrijft een methodologie voor het aantonen van de geschiktheid van inerte grondstoffen voor gebruik in beton en betekent daardoor een nieuwe stap naar meer recycleren van beton. Dat laat het WTCB weten op zijn website.

De norm NBN B 15-105 die dit jaar gepubliceerd werd maakt het de betonindustrie mogelijk nog meer te recycleren. Wil je meer dan 20% gemengde granulaten van type B+ gebruiken in beton in een binnenomgeving van het type EI? Of wil je gerecycleerde granulaten gebruiken in een buitenomgeving die is blootgesteld aan vorst en dooizouten? Dan kan de nieuwe norm NBN B 15-105 je daarbij helpen.

Dankzij de norm is het nu immers mogelijk om de geschiktheid voor gebruik te testen van granulaten, maar ook van zand en vulstoffen zoals brekerzand van beton of slakkenzand.

De inerte grondstoffen waar het om gaat, zijn die welke onder het toepassingsgebied vallen van NBN EN 12620 of NBN EN 13055, voor gebruik in beton volgens NBN EN 206 en NBN B 15-001 of NBN EN 13369 en NBN B- 21-600. De norm NBN B 15-105 laat toe de eisen van NBN EN 206 en NBN B 15-001 te versoepelen door bepaalde proeven op te leggen die in de nieuwe norm worden beschreven en zo de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid te testen.

De nieuwe norm hoeft niet te worden toegepast op inerte grondstoffen die strikt voldoen aan de eisen van NBN EN 206 en NBN B 15-001 en worden gebruikt in de in deze normen genoemde omstandigheden, aangezien de algemene en specifieke gebruiksgeschiktheid van deze grondstoffen reeds werd vastgesteld. 

De norm raadplegen kan via deze link.

Bron: WTCB

Deel dit artikel:

Onze partners