Net Niet: Intelligent Control Center Water-link (Stil(l)architectuur)

Stil(l)architectuur nam dit jaar deel aan een ontwerpwedstrijd in opdracht van Water-link voor de bouw van een nieuw Intelligent Control Center in het productiecentrum Zuid in Walem (Rumst). Het concept van Stil(l) architectuur was gebaseerd op maximale flexibiliteit, circulair- en biobased bouwen alsook TOC (total cost of ownership). HVC architecten kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus.

Korte omschrijving van de opdracht:

De opdracht omhelst de opmaak van een ontwerp, een uitvoeringsdossier, een aanbestedingsdossier en de controle der werken voor het oprichten van een Intelligent Controle Center (verder ICC genaamd), op de site Walem te Rumst. Het ICC is een gebouw waarin processen gevisualiseerd worden en permanente bewaking ondergebracht wordt.

Wat waren volgens u de sterke punten van uw ontwerp?

De bestaande gebouwen op het enorme terrein zijn gespreid, zonder enige ogenschijnlijke samenhang, ver uit elkaar verwijderd. De aanwezigheid van een grote lege onbebouwde binnenzone bovenop een ondergronds waterreservoir gaf aanleiding tot het ontwerpen van een centrale groenzone en een concept van ‘CENTRAL PARK’ & ‘HEALING ENVIRONMENT’ als centrale ruggengraat en stedenbouwkundige kapstok voor de huidige en toekomstige ontwikkelingen van de gehele site.

De inplanting en de footprint van het nieuwe ICC-gebouw vindt directe aansluiting bij deze centrale, langgerekte groenzone en zo ontstaat een lineair, uitbreidbaar gebouwconcept waarbij de gebruikers erg betrokken worden bij de beleving van de groenzone. Het nieuwe ICC bevindt zich evenwijdig aan de straatzijde en vormt zo een buffer en een overgang van de drukkere straatzijde naar het rustig gelegen groene binnengebied.

Het structurele concept van het gebouw is gebaseerd op maximale flexibiliteit, circulair- en biobased bouwen alsook TOC (total cost of ownership). Er werd een maximaal open en flexibel vloerplan ontworpen, om alle mogelijke (toekomstige) indelingsconfiguraties toe te laten. Het gebouw is maximaal ‘circulair’ geconcipieerd met demonteerbare verbindingen en geveldelen, een volledige droge opbouw en zichtbare opbouw van technieken. Het systeem laat toe het gebouw uit te breiden, of na demontage, opnieuw te monteren tot bijvoorbeeld twee kleinere gebouwen. De TCO, Total Cost of Ownership - de totale kost van het gebouw gezien over een veel langere periode dan de klassieke afschrijfperiode van 33 jaar - wordt sterk gereduceerd door de opgezette planflexibiliteit en door rekening te houden met de waarde van de constructiematerialen (een retour op investeringskosten), maar ook door het reduceren van onderhouds- en verbruikskosten door een performante thermische schil en door slim gebruik te maken van principes van bioklimatisch bouwen.

De integraliteit van het gebouwontwerp, verweven met een sterk stedenbouwkundig concept als kapstok voor de verdere toekomstige uitbouw van de hele site, maakt dit voor ons een geslaagd en representatief ontwerp.

 

Welk bureau heeft de wedstrijd uiteindelijk gewonnen?

HVC architecten.


Wat waren de sterke punten van dat ontwerp?

Water-link koos ervoor de wedstrijdpresentaties achter gesloten deuren te laten verlopen, wat wij betreurden. Het gunningsverslag gaf eveneens geen ‘verlossing’. Het winnende ontwerp leek ons te beperkt gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.


Kan u de keuze van de jury begrijpen?

Water-link heeft in onze ogen, als beheerder van ons water, de bron van het leven,een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en moet een voorbeeldfunctie uitvoeren. Ze moet te allen tijde trachten een integrale duurzaamheid na te streven. Dit hebben we spijtig genoeg niet kunnen ervaren met dit project.

Deel dit artikel:

Onze partners