Nieuw Urban Insight-rapport van Sweco focust op circulariteit bij infrastructuurmaterialen

De grond onder onze voeten is van onschatbare waarde, die pas zichtbaar wordt wanneer we hem hergebruiken. Dat besluit ‘Circular materials in infrastructure’, het nieuwe Urban Insight-rapport van Sweco dat focust op circulariteit bij infrastructuurmaterialen.

De Europese granulaatsector (producenten van granulaten of korrelvormige materialen die in de bouw worden gebruikt, zoals zand, grind, steenslag, granulaten als bijproduct van industriële processen en gerecycleerde granulaten, red.) is momenteel slechts voor 7% circulair. Volgens de European Aggregates Association is het echter mogelijk om 20% te behalen. In zijn nieuwe Urban Insight-rapport toont Sweco aan dat als we die 20% kunnen bereiken, het mogelijk is om de kosten van nieuw materiaal tot 6 miljard euro te verlagen, wat neerkomt op een besparing van 546 miljoen ton per jaar. Dat is bijna dezelfde hoeveelheid die Duitsland jaarlijks produceert.

“Granulaten zijn een belangrijk hulpbron. Ze circulair benaderen kan daarom leiden tot aanzienlijke ecologische, financiële en maatschappelijke verbeteringen in vergelijking met de huidige praktijken”, vertelt Karin Larsson, Team Manager Waste and Resource Management bij Sweco. “Zelfs kleine verbeteringen kunnen tot grote besparingen leiden, vanwege de grote hoeveelheden die worden beheerd.”


Actielijst

Sweco onderzocht in het rapport meer bepaald twee lopende Europese spoorwegbouwprojecten en hoe circulaire maatregelen emissies en kosten daarbij kunnen verminderen. Bij zo’n omvangrijke projecten zal een vermindering van het transport van granulaten met 1% bijvoorbeeld al een gigantisch positief resultaat opleveren op beide gebieden, zo blijkt. Voor een groot spoorwegproject in Europa zou het gaan om 347.000 km minder, wat een besparing van 3,2 miljoen euro en 1.500 ton CO2 zou opleveren.

Om de noodzakelijke transitie – meer hergebruik en recyclage van granulaten en een efficiënter transport ervan – sneller te realiseren, heeft Sweco een actielijst opgesteld om vooruitgang te boeken op het vlak van:

  • regelgeving en richtlijnen, en aanbesteding en specificatie;
  • samenwerking en gebruik van data, en digitale hulpmiddelen;
  • financiële instrumenten en stimuli, en planning.


Mooie eerste stap in Oosterweelproject

In België wordt bij de werken aan de Oosterweelverbinding, waar Sweco bij betrokken is, al een stap in de goede richting gezet. Voor het eerst in ons land wordt BIM en een track & trace-systeem gebruikt om meer controle te krijgen over de winning en het gebruik van grond bij afgravingen. Daardoor kan het hergebruik en het transport ervan worden geoptimaliseerd, en het vergemakkelijkt ook de rapportering en administratie die de wetgeving oplegt. “Zo perken we de ecologische en financiële effecten bij grondwerkzaamheden in en verhogen we onze efficiëntie”, aldus Sweco.

‘Circular materials in infrastructure’ is het derde Urban Insight-rapprt van Sweco rond het thema circulariteit. In die reeks schuiven experts specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen naar voren die nodig zijn om in de toekomst veilige en veerkrachtige steden te plannen en te ontwerpen. Je kan het rapport hier downloaden.

Deel dit artikel:

Onze partners