Nieuwe familie kalkproducten voor circulaire bodemstabilisatie

Als wereldwijde autoriteit inzake producten op basis van kalk innoveert de Belgische onderneming Carmeuse voortdurend om alsmaar meer doeltreffende en duurzame oplossingen te bieden voor talloze toepassingen. Onlangs presenteerde Carmeuse zo in de steengroeve van Aisemont, de grootste van Europa, een indrukwekkend mengstation voor de productie van ViaCalco-bindmiddelen. Die zijn bestemd voor de behandeling van bodems met het oog op circulaire grondwerken.

We beseffen het misschien niet altijd, maar Carmeuse is alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Dankzij haar oplossingen op basis van kalk kunnen fabrikanten in alle mogelijke sectoren kwaliteitsproducten aanbieden, van suikerklontjes over glas tot producten voor de bouw- en automobielindustrie. Samen met Ecovadis werkt de groep uit Louvain-la-Neuve aan de reductie van haar ecologische footprint. Daarbij streeft ze naar een reeks doelstellingen op het vlak van duurzame ontwikkeling, waaronder een rationeel grondstoffenbeheer. Met succes, want de Belgische vestigingen van Carmeuse kregen de beoordeling ‘Ecovadis Platinum’, het hoogst mogelijke niveau, waarop slechts 1% van de geëvalueerde bedrijven aanspraak kan maken.


CO2-footprint van grondwerkers verkleinen

Vorig jaar werd er op de site van Aisemont al een innovatie geïntroduceerd die getuigt van de wil van Carmeuse om de CO2-footprint van haar klanten actief te verkleinen: een nieuwe productie-eenheid voor kalksteenvulstof, een vervangingsproduct dat de productie van duurzamer beton mogelijk maakt. Ditmaal zijn de beoogde klanten grondwerkers, die de draagkracht van bodems willen vergroten om met de ter plaatse beschikbare grond een stevig platform te bouwen. Sinds het einde van de jaren zestig is het behandelen van grond met ongebluste kalk in ons land gebruikelijk. Eerst voor de aanleg van snelwegen en vervolgens voor de realisatie van hst-lijnen, waarvoor nog sterkere funderingen nodig zijn. In het begin van de jaren 2000 werd deze methode uitgebreid naar traditionelere toepassingen zoals industrieterreinen, luchthavens, commerciële en logistieke centra enzovoort. De Oosterweelverbinding, die de Ring rond Antwerpen moet vervolledigen, is een enorm project dat momenteel wordt uitgevoerd. En een ander groot project ligt in het verschiet: het nieuwe Kanaal Seine-Noord, waarvoor gigantische grondwerken nodig zullen zijn om een ondoordringbare bodemlaag te creëren. Er zal meer dan 30 miljoen kubieke meter grond moeten worden behandeld om in de toekomst schepen tot 4.400 ton aan te kunnen. Op alle bijbehorende werven worden Carmeuse-bindmiddelen gebruikt.


Geïnspireerd op circulaire economie

Het is dus in die context dat de Carmeuse-groep haar gamma ViaCalco-bindmiddelen lanceert in België en er een speciale dimensie aan geeft: dat van de recyclage van zogenaamde papieras om te evolueren naar een circulaire economie met een kleinere CO2-footprint. De mengsels van ongebluste kalk met papieras, die verwerkt worden in de bodem, zullen een laag vormen die even hard is als een laag granulaten. Afhankelijk van het type bodem zullen deze producten – bij een identieke dosering – even doeltreffend zijn als alternatieve producten, zelfs klassieke ongebluste kalk. Deze knowhow bezit de groep al lang, maar hij wordt nu nog duurzamer ingezet door de toevoeging van as, een bijproduct dat gedeeltelijk ongebluste kalk en puzzolaanelementen bevat. 

De nieuwe installatie die op de site van Aisemont is ingehuldigd, is een ‘kathedraal’ van 40 meter hoog met vier silo’s. Dankzij de volledig geautomatiseerde continue werking kan een vrachtwagen in minder dan 20 minuten ‘just in time’ geladen worden. Het duurde enkele jaren om vergunningen te verkrijgen van de regionale overheden in België en de nationale autoriteiten in Frankrijk, en Wallonië heeft het gebruik van dit nieuwe ViaCalco-bindmiddel toegestaan voor bodemstabilisatie met een gehalte van 6%. Deze nieuwe producten, die geïnspireerd zijn op de principes van de circulaire economie, zullen de CO2-footprint van grondwerken aanzienlijk verminderen in vergelijking met het gebruik van ongebluste kalk.

Christophe Denayer, marketingverantwoordelijke bij Carmeuse: “We hebben niets uitgevonden, alleen verder ontwikkeld wat in sommige andere Europese landen al bestond en in de wetenschappelijke literatuur werd beschreven. Deze innovatieve producten zullen de CO2-footprint tot 58% reduceren in vergelijking met het gebruik van ongebluste kalk. In totaal zal deze nieuwe installatie de CO2-footprint met 30.000 ton per jaar verminderen. Een kleine stap voor de planeet, een reuzensprong voor de Belgische grondwerkers!” 

Bron: Grond/Weg/Waterbouw

Deel dit artikel:

Onze partners