Nieuwe Normen-Antenne ‘Milieu-impact en circulaire economie’

In België wordt het grootste deel van het bouwafval gerecycleerd. Een meer circulair alternatief bestaat erin bestaande producten uit sloop te recupereren en te hergebruiken. Die moeten echter over de nodige technische prestaties beschikken voor de beoogde toepassing. Buildwise staat de sector daarin bij via de verschillende Normen-Antennes en meer specifiek de nieuwe Normen-Antenne ‘Milieu-impact en circulaire economie’. 

Voor wie nog niet weet wat de zogenaamde Normen-Antennes zijn: Normen-Antennes zijn contactpunten opgericht door Buildwise met steun van de Federale Overheidsdienst Economie met als doel aannemers, fabrikanten, studiebureaus en architecten gepersonaliseerd advies te geven over geldende bouwnormen specifiek in hun domein.  

In heel wat van die Normen-Antennes gaat er al aandacht naar de technische prestaties van gerecupereerde bouwelementen, maar sinds kort is er ook de Normen-Antenne ‘Milieu-impact en circulaire economie’. Daarin geeft Buildwise de bouwsector een overzicht van de technische prestaties waarover bouwmaterialen gerecupereerd uit bestaande gebouwen of uit gesloopte gebouwen moeten beschikken voor een beoogde toepassing.

Buildwise moet de Normen-Antenne ‘Milieu-impact en circulaire economie’ wel nog publiceren. Dat zal gebeuren op deze pagina. In de eerste editie van het Buildwise-magazine van dit jaar lees je er (op pagina 26) al wat meer over.

Deel dit artikel:

Onze partners