Nieuwe vleugel Design Museum Gent krijgt innovatieve circulaire gevelsteen

DING, de nieuwe vleugel van Design Museum Gent, krijgt een innovatieve circulaire gevelsteen, Gent Waste Brick genaamd. Samen met heel wat partners heeft het museum anderhalf jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de steen, die voor 63% gemaakt zal worden van gerecycleerd stedelijk afvalmateriaal uit Gent en wordt uitgehard in plaats van gebakken. De steen stoot over een levenscyclus van zestig jaar twee derde minder CO2 uit uit dan een typische baksteen uit klei.

Het gevelontwerp van DING sluit aan bij de lichte kleur van de bestaande gebouwen in Gent. De Gent Waste Brick krijgt daarom ook een lichte kleur en er zal ook worden gebruikgemaakt van witte mortel. Voor de toeslagmaterialen in de steen en de mortel worden afvalstromen afkomstig uit de stad gebruikt, zoals fijngemalen beton en wit glas. Als bindmiddel wordt kalk gebruikt. Al die compositiematerialen zullen zorgvuldig worden geselecteerd om bij te dragen aan de witte tint. De afvalmaterialen zullen op een productiesite in het centrum van Gent nauwgezet gefilterd en gesorteerd worden, alvorens te worden geperst tot de gespecificeerde vorm en grootte. Dat hele proces veroorzaakt geen emissies, nevenproducten of afval.


Carbonatatie

Want de Gent Waste Brick wordt dus geperst in plaats van gebakken. Zijn sterkte verkrijgt hij door carbonatatie; de ingrediënten in de steen maken sterke bindingen in de openlucht. Er is dus geen vervuilend bakproces nodig en de gevelsteen blijft zelfs CO2 opslaan tijdens de volledige levensduur van het gebouw.

Het gebruik van gerecycleerde materialen, het fabricageproces en het feit dat de steen CO2 opneemt, zorgt ervoor dat de Gent Waste Brick een CO2-uitstoot van 0,17 kilo CO heeft, slechts een derde van de CO2-uitstoot van een gebakken gevelsteen op basis van klei.

De gevelstenen zullen komend voorjaar op de Arsenaalsite in Gent worden geproduceerd met behulp van een schoon en eenvoudig productieproces dat makkelijk in een andere stedelijke omgeving kan worden gekopieerd. De productie veroorzaakt amper emissies en geen nevenproducten of afval. De inwoners van de stad zullen middels een participatieprogramma de kans krijgen mee te werken aan de productie van de stenen.


Robuust ontwikkelingsproces

De gevelsteen onderging een robuust ontwikkelingsproces, inclusief toetsing aan de Europese normen en overleg met de certificeringsinstantie voor de Belgische bouwsector BCCA (Belgian Construction Certification Association). Door traditionele productieprocessen te herbekijken, pakt het project complexe problemen aan op het vlak van circulaire economie in de bouwsector zoals de haalbaarheid van lokale bouwactiviteiten, de beschikbaarheid van lokale hulpbronnen en het testen van gerecycleerde materialen.

Het project werd gefinancierd met een genereuze subsidie van Vlaanderen Circulair en sogent, namens de stad Gent. Design Museum Gent, sogent, Carmody Groarke, BC materials, Local Works Studio en TRANS architectuur I stedenbouw verrichtten samen het onderzoekswerk.

De werken aan DING zijn recent inmiddels gestart. In 2024 moet de nieuwe vleugel van Design Museum Gent openen. Op Circubuild brachten we eerder al een artikel over het ontwerp van DING, waarin stevig werd ingezet op de principes van circulair bouwen.  

Deel dit artikel:

Onze partners