Nu waterschaarste dreigt: hoe schelpen water helpen bufferen

We beleven - opnieuw- een periode van uitzonderlijk droogte. Of is die uitzonderlijk stilaan niet meer op zijn plaats? Een goede waterhuishouding lijkt steeds belangrijker te worden. Voor de tuin, maar ook voor de stad en bij uitbreiding de planeet. De kunstoffen infiltratiebekkens die in de handel verkrijgbaar zijn, werken prima, maar de schelpen van Ecoschelp zijn een meer ecologische, circulaire variant. 

Schelpen, fronst u nu misschien de wenkbrauwen? Jazeker. Met schelpen kan je een infiltratievoorziening en tegelijk een bufferbekken, realiseren in de ondergrond. Het systeem wordt gerealiseerd door het uitgraven van een put tot een diepte van 100 centimeter onder het maaiveld. Na het plaatsen van geotextiel wordt die gevuld met gezeefde en gespoelde zeeschelpen tot 20 centimeter onder het maaiveld. De put wordt voorzien van een aan- en afvoerleiding - met terugslagklep - en een ontluchtingsbuis. Als afwerking wordt de bovenkant dichtgelegd met geotextiel en aangevuld met teelaarde. Het infiltratiebekken is in staat om zo’n 860 liter water per kubieke meter te bufferen.


Fundamentele oplossing

Een infiltratiebekken met schelpen mag volgens Ecoschelp niet gezien worden als een lapmiddeltje. Het is een fundamentele oplossing. Aangezien de infiltratiebekkens onder de grond worden aangelegd, kunnen ze perfect een plek krijgen onder de oprit, onder een tuinpad, onder de moestuin ... Ze nemen dus geen bovengrondse ruimte in. Dat maakt ze uitermate geschikt binnen een stedelijke context, waar ruimte schaars is. 

Dat een infiltratiebekken met schelpen eenvoudig en efficiënt is, bewijst een testcase in Gent, waarbij Ecoschelp in het kader van het onderzoeksproject Total Value Wall een infiltratiebekken met schelpen onder het tuinpad van een particuliere woning heeft aangelegd. Een klein deel van het regenwater wordt er gebruikt voor de wasmachine en al het overige water infiltreert in het tuinpad, waardoor er niets verloren gaat. De testcase loopt nog tot de zomer van 2021 maar de eerste metingen zijn alvast veelbelovend. Tussen september 2019 en juni 2020 werd in de woning – over een tijdsspanne van 9 maanden – in totaal 28 m3 regenwater opgevangen waarvan 9 m3 werd gebruikt voor de wasmachine en maar liefst 19 m3 in het tuinpad infiltreerde.


Uit Oosterschelde en Noordzee

De schelpen die Ecoschelp voor zijn systemen gebruikt, worden op een duurzame manier gewonnen in de Oosterschelde en de Noordzee. Door ze te wassen met zoet water, worden ze ontzilt en ontdaan van organische vervuiling. Daarna worden ze gezeefd op afmeting. Voor toepassing in infiltratiebekkens en wadi’s worden volle schelpen met een diameter van 15 tot 35 millimeter gebruikt. Het soortelijk gewicht bedraagt 600 tot 650 kilogram per kubieke meter. Belangrijk bij het gebruik van schelpen in de bouw of tuinaanleg is dat ze voldoen aan het bouwstoffenbesluit, KIWA certificaat K 21034/01.


Multifunctioneel

De producten van Ecoschelp zijn 100% natuurlijk – er zijn geen additieven vereist om de schelpen te binden – en volledig te hergebruiken. Bovendien zijn schelpen voor heel wat meer inzetbaar dan voor infiltratievoorzieningen en bufferbekkens. Je kan ze gebruiken als niet-capillaire opvulling van vochtige ruimtes, als duurzame vloeropbouw op volle grond, als bodemmateriaal voor tuinpaden en opritten, als bodembedekking rond planten en in perken, als droge laag onder
houten terrassen, als egalisatiemateriaal bij de aanleg van kunstgras, enzovoort.

Deel dit artikel:

Onze partners