Onderzoek naar de verzekerbaarheid van circulaire bouwprojecten

SECO Belgium en Common Ground starten een onderzoeksproject naar een van de belangrijkste belemmeringen van circulaire bouwprojecten: de verzekerbaarheid ervan. 

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceerden tussen 2017 en 2019 drie projectoproepen om innovatieve en waardevolle circulaire economieprojecten te ondersteunen, waarbij de theorie van de circulaire economie uitgetest wordt in de praktijk. In 2020 opteerden zij ervoor zich voornamelijk te richten op de bouwsector.

De geselecteerde initiatieven moesten als doel hebben:

  • identificeren van de factoren die de verdere ontwikkeling van circulariteit in de bouw belemmeren;
  • aanbevelingen te geven;
  • onderzoeken hoe de systeemknelpunten overstegen kunnen worden;
  • het versnellen van de transitie van lineaire economie  naar circulaire economie.

Net als 28 andere projecten, kreeg het projectvoorstel van SECO Belgium en Common Ground rond de verzekerbaarheid van circulaire bouwprojecten een positief advies van de jury. 

Eén van de grote uitdagingen wanneer het gaat over circulair bouwen lijkt immers die van de onzekerheid over de verdeling van verantwoordelijkheden en de verzekerbaarheid tijdens en na zo'n bouwproject, meer specifiek omtrent de levensduurverlening, het hergebruik van bouwproducten, bouwmaterialen en het gebouw zelf en de toepassing van zeer innovatieve producten en bouwsystemen.

Het onderzoeksproject van SECO Belgium en Common Ground zal in samenwerking met verschillende stakeholders - bouwheren, ontwerpers, aannemers en verzekeraars - die problematiek verkennen en uitdiepen en aanbevelingen uitvaardigen aan verzekeraars, verzekerden en overheden om de vastgestelde uitdagingen van verzekerbaarheid van circulair bouwen te overstijgen. Het doel is bijdragen tot het verbeteren van het vertrouwen tussen verschillende betrokken actoren in het kader van deze nieuwe en noodzakelijke ontwikkeling.


Bron: SECO

Deel dit artikel:

Onze partners