Online bevraging over beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’

Het Vlaamse preventieprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen – Duurzaam materialenbeheer in de bouwsector 2014-2020’ loopt stilaan ten einde. OVAM lanceert nu een online enquête om dat programma te evalueren. Wat is er gerealiseerd? Wat liep vlot en wat niet? Hebben de verschillende initiatieven de transitie naar circulair bouwen versneld? Op die en veel andere vragen hoopt OVAM na de bevraging een antwoord te kunnen formuleren om zo de juiste doorstart te maken naar een nieuw beleidsprogramma.

Het beleidsprogramma kwam in 2014 tot stand na een brede interactie met actoren uit de bouwsector. Die consultatie creëerde een blijvend, gedragen kader voor de samenwerking tussen de overheid en de bouwactoren om het duurzame materialenbeheer verder gestalte te geven vanuit de kringloopgedachte. Het programma beschrijft de gezamenlijke inspanningen tot 2020 gebundeld in vijf belangrijke thema's: (1) selectief slopen en ontmantelen, (2) sluiten van de kringloop van de steenachtige fractie en van de (3) niet-steenachtige fractie, (4) materiaalprestaties van bouwwerken en (5) dynamisch of veranderingsgericht bouwen. Het bood vanaf 2014 een richtinggevend en inspirerend kader om bewuster met materialen om te gaan en om de noodzakelijke versnelling in het duurzame materialenbeheer in de bouwsector te realiseren.

Het programma was in al die jaren geen statisch document. De OVAM heeft het in samenspraak met tal van stakeholders aangevuld met tweejaarlijkse actieprogramma's. Daardoor sloten de gezamenlijke inspanningen steeds aan bij nieuwe ontwikkelingen en inzichten vanuit de bouwsector.


Nieuw programma tot 2027

De OVAM stelt nu een nieuw beleidsprogramma op voor de periode vanaf 2021 tot 2027 om de transitie naar circulair bouwen te faciliteren. Ze willen dit opnieuw doen in samenspraak met de bouwactoren. Als eerste stap houdt de OVAM daarvoor nog tot 15 juni een online bevraging om het vorige beleidsprogramma te evalueren en er lessen uit te trekken.

“Bent u zelf actief in de bouwsector? Heeft u een duidelijke mening over de noden om circulair bouwen op de kaart te zetten? Aarzel dan niet de online enquête in te vullen”, laat OVAM weten. “Wij vragen een halfuurtje tot een uurtje van uw tijd, en in ruil nemen we uw waardevolle informatie mee om volgende stappen te zetten in de transitie naar een circulaire bouweconomie. Uiteraard beperken wij ons niet tot een bevraging. In het najaar diepen we de materie verder uit door middel van interviews en workshops.”

De enquête invullen kan via deze link.

Deel dit artikel:

Onze partners