Op circulaire studiereis naar Brussel

De circulaire economie zorgt voor ware revoluties. Denk maar aan het hergebruik van koffiegruis, modulaire smartphones en aanpasbare gebouwen. Ook op het gebied van stedenbouw kunnen circulaire principes ons helpen om diverse kringlopen te sluiten en zo de uitputting van schaarse goederen te voorkomen. De herbestemming van leegstaande gebouwen of een multifunctioneel gebruik van de publieke ruimte zijn maar enkele innovatieve mogelijkheden. In België is Brussel een van de toonaangevende voorbeeldsteden op het vlak van circulaire stedenbouw. Door zijn hoge bevolkingsdichtheid moet de Belgische hoofdstad immers zorgzaam omgaan met schaarse materialen en ruimte. Innovatieve projecten tonen aan dat Brussel de transitie maakt naar de circulaire economie. Reden genoeg dus voor VIBE en Howest Hogeschool om een studiereis te organiseren op 24 oktober 2019 naar de Ketjesstad.

De WTC-torens maken plaats voor een nieuw multifunctioneel complex. De bouwmaterialen van de oude kantoortorens worden gerecupereerd of gerecycleerd. Slechts een derde van de nieuwbouw zou gebeuren met nieuwe materialen. De functies van de deelgebouwen worden afgewisseld per verdieping. Per bouwlaag creëren de ontwerpers nieuwe woon- of kantoorfuncties.

Een architectonische en tevens iconische parel in onze hoofdstad: het Citroëngebouw. Stad Brussel gaf het leegstaande gebouw een nieuwe bestemming als museum.

Allée Du Kaai werd in 2014 uit de grond gestampt als tijdelijk project voor de Materialenkaai, aan het kanaal in Brussel. In afwachting van de definitieve herinrichting van deze zone zorgt Leefmilieu Brussel voor een tijdelijk gebruik van de locatie, zowel buiten als in de huidige gebouwen, om er een sociale dynamiek te ontwikkelen die een voorproefje zal zijn van de functies die in de toekomstige inrichting voorzien zijn.

Het voormalige logistieke platform Tour & Taxis kreeg een eigentijdse invulling met tentoonstellingen, evenementen, kantoren, coworking, retail, services… Het complex wordt zo een mini-stad in de Belgische hoofdstad. Het project Gare Maritime toont dat circulariteit een grote toepassing kent door het hergebruik van de oude overkapping en het werken met grote modulaire inbouwvolumes.

Tivoli GreenCity is het voorbeeld van een duurzame wijk waar comfort tezamen gaat met ecologische vooruitstrevendheid. Concreet spreken we over 397 woningen, 2 crèches, 770 vierkante meter handelsruimten en 3 nieuwe straten en pleinen. Doordacht materialen- en watergebruik zorgen dat deze duurzame wijk een milieuverantwoorde baken is binnen het Brusselse stedelijke weefsel.

Deze studiereis kadert binnen een bredere opleiding ‘Circulaire stedenbouw’ die vanaf 2020 van start gaat. Binnenkort kan je meer informatie over de opleiding terugvinden op de website van VIBE. Alle info over de studiereis vind je hier

Deel dit artikel:

Onze partners