Paviljoen om biogebaseerde en circulaire materialen te testen

De onderzoeksgroep bouwfysica van de Universiteit Gent nam het initiatief om een biogebaseerd en circulair testpaviljoen te bouwen. Studenten Graduaat Werforganisatie van Odisee stonden samen met inhout en een masterstudent industrieel ingenieur bouwkunde van de UGent in voor de realisatie van het paviljoen. De partners konden ook rekenen op het advies en de inbreng van EXIE, Eurabo, Soudal, Biomat en Ecomat.

Het paviljoen, 2,5 op 5 meter, is gebaseerd op het Mobble-concept, dat ontwikkeld werd door studenten aan de UGent. Het is de bedoeling om er verschillende soorten biogebaseerde isolatiematerialen in te integreren en zoveel mogelijk omkeerbare verbindingen toe te passen.

Het paviljoen zal enerzijds dienen ter demonstratie, om studenten bouwkunde en architectuur te laten kennismaken met verschillende biobased isolatiematerialen en anderzijds zal het ook gebruikt worden als practicumfaciliteit voor het meten van bouwfysische prestaties. Daarnaast zal het paviljoen ook ingezet worden voor onderzoek in de vorm van masterproeven enzovoort.


Temperatuur- en vochtsensoren

In de wanden zijn verschillende soorten biogebaseerde isolatie toegepast. Twee wanden, een kopse en langse wand, zijn mobiel: ze kunnen in de toekomst snel vervangen of aangepast worden. In de mobiele kopse wand zijn er twee soorten kalkhennep toegepast, in de mobiele langse wand zitten verschillende soorten isolatiematten: grasisolatie, hennepisolatie, katoenisolatie en houtvezelisolatie. In de vaste langse wand zijn dan weer verschillende soorten inblaasisolatie toegepast, zoals cellulose, houtwol en stro. De isolatiematerialen zijn door stroken uit plexiglas zichtbaar. In een aantal van de compartimenten zijn thermokoppelssensoren geïntegreerd voor het meten van de temperatuur en capacitieve relatieve vochtigheidssensoren voor het meten van de relatieve vochtigheid. Bij zo'n metingen wordt meestal getracht het binnenklimaat constant te houden. Er zal tijdens de metingen dan ook een convector worden geplaatst die het binnenklimaat opwarmt naar een constante, realistische temperatuur. Er zal ook worden getracht een vochtbron te installeren die de vochtproductie nabootst, maar dat is nog niet helemaal zeker want niet zo eenvoudig. Die testen zullen vermoedelijk in de winter plaatsvinden. 

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het paviljoen. Onder meer de gevelbekleding zal in de komende weken geplaatst worden. Daarvoor werd samen met Eurabo een meer circulair alternatief voor verkleefde kurkplaten ontwikkeld, dat ook zal getest worden.

De bouw kadert in het lopende TETRA-onderzoeksproject ‘To bio or not to bio - Onderzoek naar de kenmerken en inzetbaarheid van isolatiematerialen met een lage milieu-impact’, waar UGent samen met Odisee en WTCB aan werkt, met de steun van Vlaio. Daarbij zijn ook een dertigtal bedrijven uit de bouwsector betrokken – aannemers, architecten, producenten en verdelers van bouwmaterialen enzovoort. Binnen het project zal een digitale kennistool ontwikkeld worden die materiaalprestaties en toepassingsmogelijkheden van biogebaseerde isolatiematerialen in kaart brengt en afweegt tegenover gekende materialen. De kennistool wordt aangevuld met bouwdetails en met best-practices.

Deel dit artikel:

Onze partners